Trang nhất » »

Ngành sư phạm
Ngành sư phạm
Tìm hiểu về giảng viên sư phạm

Tìm hiểu về giảng viên sư phạm

09:50 | 10/05/2017

Giảng viên chính là người chủ chốt đảm nhiệm trong công việc dạy học ở bậc cao đẳng,đại học ,trung cấp và chuyên ngành.

Tìm hiểu về giáo viên dạy nghề

Tìm hiểu về giáo viên dạy nghề

09:27 | 10/05/2017

Giáo viên dạy nghề là người chữa rối cho mọi việc. Phải làm sao khi không có kỹ thuật,không có thợ sửa đồ.

Nghề giáo viên trung học

Nghề giáo viên trung học

05:32 | 10/05/2017

Trở thành một giáo viên trung học là bạn đã góp phần tham gia vào sự nghiệp trồng người,đào tạo nguồn nhân lực cho đất nước đất nước.

Nghề giáo viên tiểu học

Nghề giáo viên tiểu học

16:40 | 09/05/2017

Nghề giáo viên tiểu học không những đòi hỏi người thầy phải có tâm huyết,tình thương mà phải có kỹ năng truyền đạt.

Giới thiệu nghề giáo viên mầm non

Giới thiệu nghề giáo viên mầm non

15:34 | 09/05/2017

Bạn yêu thích trẻ nhỏ,bạn là người khéo léo thì giáo viên mầm non là một nghề mà bạn có thể lựa chọn.