Category: Chỉ tiêu tuyển sinh

Chi tiết chỉ tiêu tuyển sinh của trường như sau: Tên ngành/nhóm ngành Mã Khối Chỉ tiêu tuyển sinh 2013 Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông (Gồm các chuyên ngành Kĩ thuật điện, điện tử; Công nghệ điện tử, viễn thông) D510302 A,A1 380 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Điện công nghiệp)…