Đáp án đề thi THPT Quốc gia 2022 môn Địa full mã đề mới nhất

Môn Địa lý trong kỳ thi THPT Quốc gia được tổ chức dưới hình thức trắc nghiệm. Vì vậy thí sinh cần có phương pháp ôn luyện thật hiệu quả để có thể “ẵm trọn” số điểm mong muốn. Bên cạnh việc bám sát kiến thức theo chương trình giáo khoa, thành thạo kỹ năng dùng Atlat, biểu đồ, tính toán thì luyện đề thường xuyên là việc giúp các sĩ tử chiếm lĩnh tri thức tốt nhất. Cùng Luyện thi Đa Minh cập nhật đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Địa nhanh nhất ngay sau đây.

Đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Địa năm 2021

Đề thi THPT Quốc gia môn Địa năm 2021:

Đề thi THPT Quốc gia môn Địa năm 2021
Đề thi THPT Quốc gia môn Địa năm 2021
Đề thi THPT Quốc gia môn Địa năm 2021
Đề thi THPT Quốc gia môn Địa năm 2021
Đề thi THPT Quốc gia môn Địa năm 2021
Đề thi THPT Quốc gia môn Địa năm 2021
Đề thi THPT Quốc gia môn Địa năm 2021
Đề thi THPT Quốc gia môn Địa năm 2021

Đáp án Đề thi THPT Quốc gia môn Địa năm 2021 của Bộ GD&ĐT

Đáp án Đề thi THPT Quốc gia môn Địa năm 2021
Đáp án Đề thi THPT Quốc gia môn Địa năm 2021

Thông tin mới nhất từ Bộ GD&ĐT cho biết kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 sẽ được tổ chức thành 2 đợt. Dự kiến đợt 1 sẽ diễn ra từ ngày 7 – 8/7, dành cho các thí sinh không thuộc diện F0, F1, F2 mà ngành y tế đã phân loại. Còn đợt 2 của kỳ thi dành cho các thí sinh thuộc diện F0, F1, F2; các thí sinh nằm trong khu vực bị phong tỏa hoặc thực hiện cách ly y tế theo chỉ thị của Thủ tướng.

đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Địa
Lịch thi cụ thể các môn trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2021

Lịch thi cụ thể của từng môn, các sĩ tử có thể tham khảo và nắm bắt ngay sau đây:

  • Sáng 7/7, thí sinh dự thi môn đầu tiên là Ngữ văn với thời gian 120 phút; giờ phát đề là 7h30.
  • Chiều 7/7, các thí sinh làm bài thi môn Toán trong thời gian 90 phút; trong đó phát đề vào 14h20 phút và bắt đầu làm bài từ 14h30 phút.
  • Sáng 8/7, thí sinh dự thi làm các bài thi Khoa học Tự nhiên hoặc Khoa học Xã hội. Thời gian cho mỗi bài thi là 50 phút.
  • Chiều 8/7, thí sinh dự thi làm bài thi môn Ngoại ngữ với thời gian 60 phút.
  • Sáng 9/7 là buổi thi dự phòng.

Như vậy trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2021, thí sinh sẽ làm bài thi môn Địa lý vào sáng 8/7. Vì thế, Luyện thi Đa Minh sẽ cập nhật nhanh chóng đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Địa để các thí sinh có thể theo dõi, so kết quả.

>> Xem thêm:

Đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Địa năm 2020

Chúng ta đều hiểu mục đích của việc luyện đề là để hệ thống lại kiến thức, kỹ năng làm bài. Đồng thời giúp cho các thí sinh có thể làm quen với cấu trúc đề, thời gian làm bài,…Bên cạnh việc đọc đi đọc lại các nội dung tài liệu, đánh dấu các nội dung cơ bản cần học. Thì việc luyện đề theo cấu trúc đề thi tốt nghiệp THPT là rất quan trọng.

Vì vậy luyện thi Đa Minh xin chia sẻ đề thi và đáp án chính thức môn Địa lý năm 2020 ngay dưới đây.

Đề thi môn Địa năm 2020

Đề thi môn Địa mã đề: 321   (4 trang).

đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Địa
Đề thi chính thức môn Địa lý năm 2020 (mã đề : 321, trang 1)
đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Địa
Đề thi chính thức môn Địa lý năm 2020 (mã đề : 321, trang 2)
đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Địa
Đề thi chính thức môn Địa lý năm 2020 (mã đề : 321, trang 3)
đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Địa
Đề thi chính thức môn Địa lý năm 2020 (mã đề : 321, trang 4)

 

Đáp án đề thi môn Địa năm 2020

Dưới đây là đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Địa năm 2020 của Bộ GD&ĐT mà các sĩ tử có thể tiện theo dõi:

Đáp án đề thi môn Địa – mã đề  301
41A 42D 43A 44A 45D 46C 47B 48B 49C 50B
51D 52B 53C 54D 55C 56D 57A 58B 59C 60B
61A 62D 63D 64C 65C 66D 67A 68C 69B 70B
71A 72A 73C 74C 75B 76A 77B 78A 79A 80C

 

Đáp án đề thi môn Địa – mã đề  302
41D 42D 43D 44A 45D 46C 47A 48C 49D 50C
51A 52D 53B 54C 55D 56D 57B 58C 59C 60B
61B 62B 63A 64C 65B 66B 67D 68A 69B 70D
71C 72A 73D 74C 75A 76C 77B 78B 79A 80A

 

Đáp án đề thi môn Địa – mã đề  303
41B 42D 43A 44C 45C 46C 47D 48A 49C 50B
51A 52B 53B 54A 55D 56C 57C 58B 59D 60C
61A 62C 63D 64A 65A 66D 67A 68B 69A 70C
71D 72D 73D 74B 75A 76C 77B 78B 79C 80B

 

Đáp án đề thi môn Địa – mã đề  304
41C 42C 43A 44B 45A 46C 47D 48B 49A 50B
51A 52D 53C 54B 55C 56C 57D 58B 59C 60D
61C 62A 63C 64B 65D 66B 67C 68B 69C 70A
71A 72B 73A 74D 75D 76A 77D 78B 79A 80A

 

Đáp án đề thi môn Địa – mã đề  305
41C 42A 43B 44C 45B 46A 47D 48D 49B 50D
51A 52D 53A 54C 55D 56A 57D 58D 59A 60D
61A 62D 63C 64B 65B 66B 67D 68A 69B 70D
71A 72B 73D 74A 75B 76B 77D 78B 79A 80A
đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Địa
Đáp án đề thi chính thức môn Địa của Bộ GD&ĐT
Đáp án đề thi môn Địa – mã đề  306
41D 42D 43C 44A 45A 46B 47D 48A 49C 50B
51A 52B 53B 54D 55C 56C 57A 58C 59C 60C
61A 62C 63A 64D 65A 66D 67C 68A 69D 70D
71C 72A 73A 74C 75A 76C 77D 78C 79D 80D

 

Đáp án đề thi môn Địa – mã đề  307
41B 42D 43A 44D 45D 46B 47A 48B 49C 50B
51B 52A 53D 54A 55B 56C 57C 58B 59A 60D
61D 62C 63A 64C 65C 66C 67A 68A 69D 70A
71D 72C 73D 74D 75C 76A 77D 78C 79C 80D

 

Đáp án đề thi môn Địa – mã đề  308
41D 42B 43C 44D 45C 46B 47A 48C 49D 50D
51B 52D 53A 54A 55B 56C 57C 58C 59D 60C
61B 62B 63D 64C 65C 66D 67B 68A 69B 70C
71A 72A 73B 74B 75A 76A 77B 78B 79D 80D

 

Đáp án đề thi môn Địa – mã đề  309
41A 42A 43C 44B 45A 46C 47D 48C 49B 50A
51B 52D 53B 54C 55B 56C 57A 58C 59B 60D
61A 62C 63D 64D 65D 66B 67A 68A 69A 70C
71C 72B 73A 74C 75B 76C 77A 78C 79B 80B

 

Đáp án đề thi môn Địa – mã đề  310
41A 42B 43C 44B 45D 46C 47B 48B 49A 50A
51A 52D 53C 54B 55B 56D 57C 58D 59A 60A
61A 62B 63B 64C 65D 66A 67A 68A 69C 70D
71B 72B 73C 74D 75D 76B 77B 78D 79C 80D

 

Đáp án đề thi môn Địa – mã đề  311
41D 42D 43A 44C 45A 46B 47B 48D 49B 50B
51B 52D 53B 54B 55A 56C 57C 58C 59D 60A
61D 62C 63C 64B 65A 66D 67C 68D 69D 70C
71C 72A 73B 74A 75A 76C 77B 78B 79A 80A

 

Đáp án đề thi môn Địa – mã đề  312
41A 42B 43D 44D 45D 46A 47A 48A 49B 50A
51C 52B 53B 54C 55D 56C 57B 58B 59B 60D
61B 62C 63C 64C 65D 66D 67C 68B 69C 70B
71D 72D 73C 74B 75D 76D 77C 78B 79C 80B

 

Đáp án đề thi môn Địa – mã đề  313
41D 42C 43D 44A 45C 46D 47D 48C 49D 50D
51A 52B 53C 54D 55C 56B 57D 58C 59C 60B
61A 62A 63B 64B 65A 66C 67D 68C 69A 70D
71B 72A 73B 74A 75A 76A 77B 78B 79D 80D

 

Đáp án đề thi môn Địa – mã đề  314
41B 42D 43C 44B 45C 46C 47A 48A 49D 50C
51D 52D 53B 54A 55D 56D 57D 58A 59B 60B
61A 62D 63C 64B 65A 66C 67C 68A 69B 70A
71C 72A 73A 74B 75B 76A 77B 78A 79A 80C

 

Đáp án đề thi môn Địa – mã đề  315
41D 42C 43C 44C 45D 46A 47C 48B 49C 50B
51A 52B 53B 54B 55C 56A 57D 58D 59A 60A
61D 62B 63A 64A 65C 66D 67D 68C 69B 70A
71A 72B 73C 74B 75D 76C 77C 78D 79A 80D

 

Đáp án đề thi môn Địa – mã đề  316
41C 42D 43C 44D 45B 46A 47D 48D 49A 50B
51D 52B 53B 54A 55A 56A 57C 58A 59D 60C
61A 62A 63A 64D 65D 66B 67B 68D 69A 70B
71B 72D 73D 74B 75D 76A 77A 78A 79B 80B

 

Đáp án đề thi môn Địa – mã đề  317
41A 42D 43C 44D 45D 46D 47B 48C 49D 50C
51B 52A 53C 54B 55B 56B 57A 58A 59B 60C
61B 62B 63A 64A 65B 66A 67C 68B 69A 70B
71C 72C 73C 74B 75C 76A 77B 78C 79A 80C

 

Đáp án đề thi môn Địa – mã đề  318
41C 42C 43B 44D 45B 46A 47A 48A 49B 50A
51C 52D 53D 54A 55C 56C 57A 58A 59A 60B
61A 62B 63A 64B 65D 66C 67B 68A 69C 70B
71D 72D 73B 74D 75B 76C 77B 78C 79D 80D

 

Đáp án đề thi môn Địa – mã đề  319
41B 42A 43B 44D 45D 46A 47A 48D 49A 50C
51B 52D 53D 54D 55A 56C 57D 58D 59A 60C
61A 62B 63C 64C 65B 66C 67C 68C 69D 70A
71D 72C 73B 74C 75C 76C 77B 78B 79A 80A

 

 

Đáp án đề thi môn Địa – mã đề  320
41D 42D 43C 44A 45B 46D 47D 48D 49B 50B
51A 52A 53C 54A 55B 56B 57B 58A 59C 60B
61D 62C 63C 64A 65B 66D 67A 68C 69B 70B
71B 72C 73D 74C 75C 76C 77D 78D 79B 80D

 

Đáp án đề thi môn Địa – mã đề  321
41D 42B 43A 44B 45C 46B 47B 48A 49D 50C
51A 52C 53C 54A 55C 56D 57B 58A 59B 60D
61D 62A 63A 64C 65D 66B 67D 68A 69D 70C
71B 72D 73C 74D 75C 76B 77C 78A 79B 80B

 

Đáp án đề thi môn Địa – mã đề  322
41B 42A 43C 44D 45D 46B 47D 48A 49A 50B
51B 52C 53D 54A 55A 56C 57A 58A 59C 60D
61C 62D 63D 64C 65A 66A 67D 68C 69A 70A
71C 72C 73A 74A 75D 76C 77D 78A 79D 80C

 

Đáp án đề thi môn Địa – mã đề  323
41D 42A 43D 44A 45B 46A 47B 48D 49B 50A
51D 52C 53C 54D 55C 56D 57D 58C 59D 60C
61B 62B 63B 64D 65B 66B 67D 68C 69C 70C
71B 72D 73C 74C 75C 76D 77B 78B 79D 80D

 

Đáp án đề thi môn Địa – mã đề  324
41A 42B 43B 44A 45A 46B 47A 48C 49C 50C
51B 52B 53C 54D 55A 56D 57D 58A 59D 60C
61D 62A 63B 64C 65B 66D 67B 68B 69B 70D
71C 72D 73A 74D 75C 76C 77C 78A 79D 80C

Đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Địa năm 2019

Địa lý là môn học quan trọng trong chương trình đào tạo. Đây cũng là môn học được đánh giá là “dễ ăn điểm” nhất trong tổ hợp Khoa học Xã hội. Tuy nhiên để đạt được điểm cao thì không hề dễ dàng. Vì vậy các bạn học sinh không nên chủ quan, mà cần hệ thống kiến thức thật tốt. Làm đa dạng đề cũng là một phương pháp để các thí sinh không bị bỡ ngỡ khi bước vào phòng thi. Vì vậy đừng ngại ngần thử sức với đề thi THPT Quốc gia môn Địa năm 2019 nhé.

Đề thi chính thức môn Địa năm 2019

Luyện thi Đa Minh xin chia sẻ đề thi môn Địa lý với mã đề: . Thí sinh dự thi sẽ làm bài trong thời gian 50 phút. Vì vậy khi luyện đề các bạn nhớ căn thời gian để làm quen và ăn trọn điểm nhé.

đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Địa
Đề thi chính thức môn Địa năm 2019 (mã đề 301, trang 1)
đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Địa
Đề thi chính thức môn Địa năm 2019 (mã đề 301, trang 2)
đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Địa
Đề thi chính thức môn Địa năm 2019 (mã đề 301, trang 3)
đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Địa
Đề thi chính thức môn Địa năm 2019 (mã đề 301, trang 4)

Đáp án đề thi chính thức môn Địa năm 2019

Các sĩ tử có thể tham khảo đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Địa với 24 mã đề từ Bộ GD&ĐT ngay sau đây:

Đáp án đề thi môn Địa – mã đề  301
41A 42B 43C 44C 45C 46D 47D 48A 49B 50A
51C 52B 53A 54B 55A 56C 57D 58B 59A 60C
61D 62D 63B 64A 65C 66B 67D 68A 69D 70C
71B 72A 73B 74D 75C 76B 77C 78A 79C 80A

 

Đáp án đề thi môn Địa – mã đề  302
41A 42D 43B 44D 45A 46C 47C 48D 49C 50D
51B 52B 53B 54D 55B 56D 57A 58B 59D 60D
61D 62A 63C 64A 65D 66C 67D 68A 69B 70C
71C 72A 73B 74A 75B 76C 77C 78A 79C 80B

 

Đáp án đề thi môn Địa – mã đề  303
41D 42A 43A 44C 45A 46B 47D 48D 49D 50C
51B 52A 53D 54B 55B 56A 57C 58C 59B 60C
61D 62B 63A 64D 65B 66C 67B 68C 69A 70D
71C 72B 73C 74A 75A 76A 77C 78D 79C 80B

 

Đáp án đề thi môn Địa – mã đề  304
41C 42D 43B 44D 45A 46B 47C 48C 49A 50B
51A 52D 53C 54C 55B 56B 57A 58B 59C 60D
61A 62B 63C 64A 65A 66D 67D 68B 69A 70D
71B 72B 73A 74A 75C 76A 77C 78C 79D 80D

 

Đáp án đề thi môn Địa – mã đề  305
41B 42A 43A 44A 45B 46C 47D 48A 49D 50D
51B 52D 53C 54D 55B 56D 57C 58A 59B 60A
61D 62C 63D 64D 65B 66A 67B 68D 69B 70A
71A 72A 73B 74D 75A 76B 77B 78B 79A 80D
đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Địa
Đáp án đề thi chính thức môn Địa năm 2019 của Bộ GD&ĐT
Đáp án đề thi môn Địa – mã đề  306
41A 42D 43D 44B 45C 46A 47A 48D 49C 50C
51D 52D 53D 54B 55A 56A 57C 58C 59A 60D
61D 62D 63C 64A 65C 66A 67A 68C 69C 70B
71C 72B 73A 74A 75C 76C 77D 78C 79A 80D

 

Đáp án đề thi môn Địa – mã đề  307
41A 42D 43C 44B 45C 46C 47A 48C 49A 50C
51C 52B 53B 54D 55B 56B 57A 58A 59D 60D
61C 62D 63D 64C 65B 66B 67D 68A 69D 70A
71D 72A 73D 74A 75B 76C 77C 78D 79C 80A

 

Đáp án đề thi môn Địa – mã đề  308
41B 42D 43B 44C 45B 46A 47D 48A 49D 50D
51C 52C 53C 54D 55C 56D 57D 58A 59D 60B
61D 62B 63B 64B 65D 66B 67A 68C 69B 70B
71A 72A 73C 74B 75A 76B 77A 78C 79C 80A

 

Đáp án đề thi môn Địa – mã đề  309
41A 42A 43D 44A 45B 46C 47A 48C 49A 50D
51B 52D 53B 54C 55A 56A 57A 58B 59A 60D
61B 62C 63C 64B 65C 66B 67C 68C 69D 70A
71B 72C 73A 74B 75C 76B 77D 78B 79C 80C

 

Đáp án đề thi môn Địa – mã đề  310
41B 42B 43A 44D 45C 46C 47C 48D 49C 50C
51A 52D 53B 54D 55D 56A 57C 58A 59B 60B
61B 62D 63B 64A 65C 66B 67A 68B 69A 70B
71B 72B 73D 74A 75C 76B 77A 78A 79D 80D

 

Đáp án đề thi môn Địa – mã đề  311
41C 42B 43C 44A 45C 46A 47B 48A 49B 50D
51D 52A 53D 54A 55C 56D 57B 58A 59B 60C
61D 62A 63D 64A 65B 66B 67A 68D 69B 70C
71A 72B 73C 74B 75B 76C 77B 78C 79D 80C

 

Đáp án đề thi môn Địa – mã đề  312
41A 42D 43B 44B 45B 46D 47B 48D 49C 50D
51C 52B 53D 54A 55C 56B 57D 58D 59B 60D
61B 62C 63D 64D 65C 66B 67A 68C 69D 70C
71A 72C 73A 74B 75C 76B 77C 78C 79B 80B

 

Đáp án đề thi môn Địa – mã đề  313
41C 42C 43B 44B 45A 46C 47A 48D 49C 50C
51D 52D 53A 54B 55A 56B 57A 58B 59D 60A
61D 62C 63A 64D 65B 66B 67D 68D 69D 70C
71D 72A 73B 74B 75A 76C 77C 78D 79D 80A

 

Đáp án đề thi môn Địa – mã đề  314
41A 42B 43B 44D 45A 46D 47D 48C 49C 50A
51B 52C 53B 54B 55A 56A 57B 58C 59A 60A
61A 62C 63C 64D 65A 66C 67B 68A 69A 70B
71D 72B 73C 74A 75C 76A 77D 78D 79B 80D

 

Đáp án đề thi môn Địa – mã đề  315
41D 42B 43C 44A 45A 46D 47A 48C 49B 50C
51A 52C 53C 54B 55C 56C 57A 58D 59B 60B
61D 62C 63D 64D 65A 66A 67C 68B 69A 70A
71C 72D 73B 74D 75B 76C 77D 78D 79B 80A

 

Đáp án đề thi môn Địa – mã đề  316
41B 42D 43A 44D 45D 46A 47C 48C 49A 50B
51B 52A 53D 54A 55C 56B 57A 58C 59D 60B
61D 62B 63D 64B 65D 66A 67A 68A 69D 70B
71A 72A 73D 74A 75B 76A 77D 78D 79B 80B

 

Đáp án đề thi môn Địa – mã đề  317
41A 42C 43A 44A 45B 46D 47B 48B 49C 50A
51C 52C 53C 54B 55D 56C 57D 58B 59B 60C
61B 62A 63D 64A 65B 66A 67B 68A 69A 70C
71C 72D 73B 74C 75B 76C 77B 78C 79B 80A

 

Đáp án đề thi môn Địa – mã đề  318
41D 42A 43A 44D 45B 46C 47C 48B 49D 50A
51A 52B 53D 54A 55B 56A 57B 58D 59C 60C
61A 62B 63C 64A 65D 66A 67B 68B 69B 70A
71C 72C 73D 74D 75A 76D 77C 78B 79C 80B

 

Đáp án đề thi môn Địa – mã đề  319
41C 42A 43D 44A 45C 46A 47D 48D 49D 50C
51B 52B 53B 54D 55C 56C 57C 58A 59C 60B
61C 62A 63B 64A 65C 66D 67B 68D 69C 70A
71C 72B 73D 74A 75D 76C 77A 78D 79B 80B

 

Đáp án đề thi môn Địa – mã đề  320
41B 42B 43C 44D 45A 46D 47B 48B 49C 50D
51C 52A 53A 54D 55C 56B 57A 58B 59B 60C
61B 62C 63B 64D 65A 66D 67D 68D 69C 70C
71D 72D 73C 74D 75B 76C 77A 78A 79B 80B

 

Đáp án đề thi môn Địa – mã đề  321
41D 42B 43B 44A 45D 46D 47A 48C 49C 50C
51B 52B 53D 54C 55A 56C 57D 58B 59A 60C
61B 62B 63B 64D 65C 66D 67A 68C 69A 70D
71D 72B 73A 74B 75C 76A 77B 78C 79D 80A

 

Đáp án đề thi môn Địa – mã đề  322
41A 42C 43D 44A 45B 46C 47D 48D 49C 50D
51B 52A 53A 54B 55C 56D 57D 58C 59A 60A
61C 62D 63D 64B 65C 66B 67C 68B 69A 70C
71D 72C 73B 74B 75B 76C 77A 78D 79A 80A

 

Đáp án đề thi môn Địa – mã đề  323
41D 42D 43D 44A 45C 46D 47B 48D 49D 50B
51D 52D 53C 54B 55C 56B 57A 58A 59C 60B
61B 62D 63B 64A 65C 66D 67D 68B 69C 70B
71C 72C 73D 74C 75C 76D 77D 78B 79C 80D

 

Đáp án đề thi môn Địa – mã đề  324
41D 42B 43B 44D 45D 46D 47B 48A 49C 50C
51B 52C 53A 54A 55A 56B 57C 58D 59D 60C
61B 62A 63A 64B 65A 66A 67B 68D 69D 70C
71C 72A 73D 74B 75C 76D 77D 78B 79C 80C

Đại học không phải con đường duy nhất để thành công. Nhưng Đại học cũng là bước tiến mới, con đường mới dẫn dắt bạn trên con đường chiếm lĩnh tri thức, gặt hái thành công. Qua bài viết này, Luyện thi Đa Minh mong muốn giúp các sĩ tử và phụ huynh tiết kiệm được thời gian khi tìm kiếm thông tin đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Địa năm 2021. Đồng thời xin chúc các em có thể ôn luyện thật tốt các kiến thức đã học, trình bày bài thi rõ ràng, mạch lạc và luôn có một tinh thần thật bình tĩnh, thoải mái, tự tin để có thể ẵm trọn điểm tốt nhất cho môn học này nhé.