Category: Chuyên viên tín dụng

Nghề chuyên viên tín dụng

Nghề chuyên viên tín dụng

(Luyện thi đại học Đa Minh) – Giới thiệu chung
Tín dụng là việc thực hiện các thủ tục cần thiết của 1 tổ chức tài chính, ngân hàng để cho người vay vốn được sử dụng vốn vay, tài sản vay trong một thời gian nhất định được quy định trong hợp đồng vay vốn.
Người thực hiện công việc tín dụng được gọi là Chuyên viên tín dụng