Trang nhất » »

Ngành kỹ thuật
Ngành kỹ thuật
Giới thiệu ngành Kỹ thuật hạt nhân

Giới thiệu ngành Kỹ thuật hạt nhân

03:45 | 15/05/2017

Kỹ thuật hạt nhân là một ngành phát triển và hiện đại ở nước ta nhưng cũng là ngành thiếu nguồn nhân lực trầm trọng.

Giới thiệu về ngành Kỹ thuật cơ khí

Giới thiệu về ngành Kỹ thuật cơ khí

00:43 | 10/05/2017

Ngành Kỹ thuật cơ khí là ngành tham gia trực tiếp chế tạo, sản xuất các thiết bị sản phẩm cơ khí.