Trang nhất » »

Đại học Y
Cập nhật đầy đủ các thông tin tuyển sinh của các trường đại học Y như: chỉ tiêu tuyển sinh, điểm chuẩn, thông tin chi tiết về các ngành đào tạo, cơ hội nghề nghiệp... giúp các bạn đang luyện thi vào trường đại học Y tham khảo chọn ngành, chọn trường
Điểm trúng tuyển vào ĐH Y Hà Nội 2015

Điểm trúng tuyển vào ĐH Y Hà Nội 2015

04:10 | 26/08/2015

Điểm trúng tuyển vào các ngành của Đại học Y Hà Nội năm 2015 như sau:

Cử nhân Kỹ thuật Y học

Đào tạo Cử nhân Kỹ thuật Y học tại Đại học Y Hà Nội

04:06 | 19/08/2013

Trung tâm luyện thi đại học Đa Minh cung cấp thông tin cho các bạn chọn lựa ngành Kỹ thuật Y học và chương trình đào tạo Cử nhân Kỹ thuật Y học của trường Đại học Y Hà Nội

Cử nhân điều dưỡng

Đào tạo Cử nhân điều dưỡng tại Đại học Y Hà Nội

19:41 | 14/08/2013

Trung tâm luyện thi đại học Đa Minh cung cấp thông tin cho các bạn chọn lựa ngành Điều dưỡng và chương trình đào tạo Cử nhân Điều dưỡng của trường Đại học Y Hà Nội

Bác sỹ Y học dự phòng

Giới thiệu nghề: Bác sỹ Y học dự phòng

03:17 | 14/08/2013

Trung tâm luyện thi đại học Đa Minh cung cấp thêm thông tin về nghề Bác sỹ Y học dự phòng và chương trình đào tạo Bác sỹ Y học dự phòng của trường Đại học Y Hà Nội cho các bạn chọn lựa ngành học này

Đại học Y Hà Nội

Điểm chuẩn Đại học Y Hà Nội

04:06 | 12/08/2013

(Trung tâm luyện thi đại học Đa Minh) - Đại học Y Hà Nội vừa công bố điểm trúng tuyển vào trường năm 2013 như sau

Bác sỹ Răng Hàm Mặt

Đào tạo Bác sỹ Răng Hàm Mặt tại Đại học Y Hà Nội

04:54 | 31/05/2013

Trung tâm luyện thi đại học Đa Minh cung cấp thêm thông tin chương trình đào tạo Bác sỹ Răng Hàm Mặt của trường Đại học Y Hà Nội cho các bạn đang ôn thi và luyện thi vào ngành học này

Bác sỹ Y học Cổ truyền

Đào tạo Bác sỹ Y học Cổ truyền tại đại học Y Hà Nội

04:30 | 31/05/2013

Trung tâm luyện thi đại học Đa Minh cung cấp thêm thông tin chương trình đào tạo Bác sỹ Y học Cổ truyền của trường Đại học Y Hà Nội cho các bạn đang ôn thi và luyện thi vào ngành học này

Bác sỹ đa khoa

Đào tạo Bác sỹ đa khoa tại Đại học Y Hà Nội

05:36 | 28/05/2013

Trung tâm luyện thi đại học Đa Minh cung cấp thêm thông tin chương trình đào tạo Bác sỹ đa khoa của trường Đại học Y Hà Nội cho các bạn đang ôn thi và luyện thi vào ngành học này

đại học Y Hà Nội

Chỉ tiêu tuyển sinh đại học Y Hà Nội

04:56 | 21/02/2013

(Trung tâm luyện thi đại học Đa Minh) - Trường Đại học Y Hà Nội vừa công bố chỉ tiêu tuyển sinh năm 2013 với hơn 1000 chỉ tiêu dành cho 8 ngành đào tạo bậc đại học. Các bạn đang luyện thi vào trường Đại học Y Hà Nội lưu ý: năm 2013, trường mở thêm 1 ngành mới đào tạo Cử nhân dinh dưỡng với 50 chỉ tiêu.