Điểm chuẩn đại học Bách Khoa qua các năm

Đại học Bách Khoa

Đại học Bách Khoa

(Trung tâm luyện thi đại học Đa Minh) - Sau đây là thông tin tổng hợp điểm chuẩn của trường Đại học Bách Khoa HN qua các năm giúp các bạn tham khảo để lựa chọn ngành phù hợp cũng như cố gắng ôn luyện cho kì thi đại học sắp tới.


Điểm chuẩn Đại học Bách khoa Hà Nội 2012

Điểm chuẩn NV1 và các NV đăng ký bổ sung của Trường ĐH Bách khoa Hà Nội năm 2012 như sau: 
Nhóm ngành Các ngành đào tạo Điểm chuẩn Ghi chú
KT01 Cơ khí-Cơ điện tử-Nhiệt lạnh 19,5 Khối A,A1
KT02 Điện-TĐH-Điện tử-CNTT-Toán tin 21,5 Khối A,A1
KT03 Hóa-Sinh-Thực phẩm-Môi trường 18,5 Khối A
KT04 Vật liệu-Dệt may- Sư phạm kỹ thuật 18 Khối A,A1
KT05 Vật lý kỹ thuật-Kỹ thuật hạt nhân 18.5 Khối A,A1
KT06 Kinh tế và quản lý 20 Khối A,A1, D như nhau
TA1 Tiếng Anh khoa học kỹ thuật và Công nghệ 26 Khối D, môn Tiếng Anh nhân hệ số 2
TA2 Tiếng Anh chuyên nghiệp quốc tế (IPE) 24 Khối D, môn Tiếng Anh nhân hệ số 2

Hệ Cử nhân công nghệ (khối A và A1): nhóm CN1 và CN3: 17,0 điểm; nhóm CN2: 17,5 điểm.
Hệ Đào tạo quốc tế thuộc Viện SIE (khối A, A1 và D1): 15,0 điểm cho tất cả các chương trình.
Hệ Cao đẳng (khối A và A1): 12,5 điểm cho ngành Công nghệ thông tin (CĐ5), 12,0 điểm cho tất cả các ngành khác.

Điểm chuẩn Đại học Bách Khoa Hà Nội 2011
Mức điểm chuẩn áp dụng cho NV1 và các NV đăng ký bổ sung như sau:

Các ngành đào tạo Điểm trúng tuyển Ghi chú
Cơ khí (CK chế tạo, CK động lực), cơ điện tử, kỹ thuật hàng không, kỹ thuật tàu thủy,
Kỹ thuật nhiệt lạnh
19 Khối A
Kỹ thuật điện, Điều khiển & Tự động hóa
Điện tử viễn thông, kỹ thuật y sinh
Công nghệ thông tin
Toán tin ứng dụng
21,5 Khối A
Kỹ thuật hóa học, Kỹ thuật in
Kỹ thuật môi trường
Kỹ thuật sinh học
Kỹthuật thực phẩm
17,5 Khối A
Kỹ thuật dệt may và thời trang
Kỹ thuật vật liệu
Sưphạm kỹ thuật
17 Khối A
Vật lý kỹ thuật
Kỹ thuật hạt nhân
17 Khối A
Kinh tế và quản lý 19 Khối A, D như nhau
Tiếng Anh khoa học kỹ thuật và Công nghệ 23 Khối D, mônTiếng Anh nhân hệ số 2

Điểm chuẩn ĐH Bách khoa Hà Nội năm 2010
Nhóm ngành khối A có điểm chuẩn thấp nhất là 16, khối D (môn Ngoại ngữ nhân hệ số) là 24 và khối D không nhân hệ số là 17.
Khối ngành Điểm chuẩn
Khối Cử nhân kỹ thuật/kỹ sư (khối A)  
- Cơ khí chế tạo, Cơ khí động lực, Cơ điện tử, Kỹ thuật Hàng không, Kỹ thuật Tàu thủy, Kỹ thuật Nhiệt-Lạnh 18
- Điện, Điều khiển & Tự động hóa, Điện tử-Viễn thông, Kỹ thuật y sinh, Công nghệ thông tin, Toán-Tin ứng dụng 21
- Kỹ thuật hóa học, Hoá học, Kỹ thuật in, Kỹ thuật môi trường, Kỹ thuật sinh học, Kỹ thuật thực phẩm 17
- Kỹ thuật Dệt-May, Kỹ thuật vật liệu, Sư phạm kỹ thuật 16
- Vật lý kỹ thuật, Kỹ thuật hạt nhân 17
Khối Kinh tế-Quản lý (khối A và D) 17
Cử nhân Tiếng Anh KHKT và Công nghệ (khối D) 24 điểm (môn Tiếng Anh nhân hệ số 2)
Khối Cao đẳng kỹ thuật (khối A) 10 điểm cho tất cả các ngành, không tính điểm ưu tiên và điểm khu vực

Tác giả bài viết: Tổng hợp

Nguồn tin: Đại học Bách Khoa Hà Nội