Điều kiện chuyển nhóm ngành, ngành học ĐH Bách Khoa HN

Điều kiện chuyển nhóm ngành, ngành học ĐH Bách Khoa HN
Các bạn xem điều kiện chuyển nhóm ngành hoặc chuyển ngành học của trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Thí sinh trúng tuyển vào nhóm ngành nào sẽ không được chuyển sang nhóm ngành học khác, trừ trường hợp nhóm ngành trúng tuyển có điểm chuẩn cao hơn và nhóm ngành kia còn chỉ tiêu thì trong quá trình học năm thứ nhất nhà trường có thể xem xét.

Tương tự như vậy, sau năm thứ nhất khi sinh viên đã được phân ngành sẽ không được chuyển sang ngành học khác, trừ trường hợp ngành được xếp vào học có điểm chuẩn cao hơn và ngành xin sang học vẫn còn chỉ tiêu thì trong quá trình học năm thứ hai nhà trường có thể xem xét.

Nhà trường tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên theo học chương trình song ngành hoặc chương trình song bằng, như vậy sinh viên vẫn có thể học ngành thứ hai theo nguyện vọng mà không phải chuyển ngành.

Nguồn tin: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội