Chỉ tiêu tuyển sinh Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2014

Chỉ tiêu tuyển sinh Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2014

Học viện Báo chí và Tuyên truyềnHọc viện Báo chí và Tuyên truyền

(Trung tâm luyện thi Đại học Đa Minh) – Trường học viện báo chí và tuyên truyền năm 2014 tuyển 1800 chỉ tiêu, trong đó cấp văn bằng thứ nhất là 1550 chỉ tiêu, các ngành đào tạo cấp văn bằng 2 là 250.

Chỉ tiêu cụ thể các ngành như sau

HỌC VIỆN BÁO CHÍ – TUYÊN TRUYỀN Ký Hiệu Trường Mã Ngành   Khối Thi  Chỉ Tiêu
Số 36 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
ĐT:  0437546963 chọn 307, 306;
Fax: 0437548949;
Website: www.ajc.edu.vn
 HBT 1550 
Các ngành đào tạo đại học: 1.550
Xã hội học D310301 C,D1 50
Công tác xã hội D760101 C,D1 50
Triết học D220301 C,D1 100
Kinh tế D310101 C,D1 100
Lịch sử D220310 C,D1 50
Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước D310202 C,D1 50
Chính trị học D310201 C,D1 440
Xuất bản D320401 C,D1 50
Báo chí D320101 C,D1 430
Quan hệ quốc tế D310206 C,D1 100
Quan hệ công chúng D360708 C,D1 50
Quảng cáo D320110 C,D1 40
Ngôn ngữ Anh D220201 D1 40

1. Tuyển sinh trong cả nước.

2. Khi ĐKDT ngoài việc ghi tên ngành và mã ngành theo quy định, thí sinh phải ghi thêm tên chuyên ngành và mã chuyên ngành vào ngay phía phải hàng ghi tên ngành trong hồ sơ ĐKDT, đồng thời khi đi thi phải đăng kí mã chuyên ngành vào danh sách tuyển sinh tại phòng thi. Thông tin về mã chuyên ngành được đăng tải trên Website  www.ajc.edu.vn.

3. Trường tổ chức thi tuyển sinh theo kỳ thi chung của Bộ GD&ĐT theo 2 nhóm ngành:

– Nhóm ngành Báo chí truyền thông và các khoa học xã hội: gồm các ngành sau đây: Báo chí, Xã hội học, Công tác xã hội, Xuất bản, Quan hệ quốc tế, Quan hệ công chúng, Quảng cáo, Ngôn ngữ Anh.

– Nhóm ngành các khoa học chính trị: Triết học, Kinh tế, Chính trị học, Lịch sử, Xây dựng Đảng & chính quyền Nhà nước.

Điểm trúng tuyển vào Học viện được xét theo nhóm ngành, theo ngành, chuyên ngành kết hợp với điểm xét tuyển theo khối thi: Thí sinh đủ điểm trúng tuyển theo nhóm ngành nhưng không đạt điểm trúng tuyển theo ngành, chuyên ngành ĐKDT ban đầu sẽ được đăng kí chuyển sang ngành, chuyên ngành có điểm xét tuyển thấp hơn trong cùng nhóm ngành, cùng khối thi nếu còn chỉ tiêu. Thời hạn đăng kí chuyển ngành, chuyên ngành  trong vòng 7 ngày kể từ khi công bố điểm chuẩn. Các thông tin về tuyển sinh được cập nhật đầy đủ trên Website Học viện.

Điểm các môn thi có hệ số 1, riêng ngành Ngôn ngữ Anh môn tiếng Anh tính hệ số 2.

4. Sinh viên học các chuyên ngành đào tạo giảng viên lí luận chính trị (Triết học, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Kinh tế chính trị, Lịch sử Đảng, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Giáo dục lí luận chính trị) được miễn học phí. Thí sinh dự thi các chuyên ngành này không nói ngọng, nói lắp, không bị dị tật về ngoại hình.

5. Đối với chuyên ngành Quay phim truyền hình, thí sinh dự thi phải có sức khỏe tốt, không mắc các bệnh, dị tật về mắt, ngoại hình phù hợp (nam cao 1m65, nữ cao 1m60 trở lên).

6. Học viện tuyển sinh hệ đào tạo để cấp bằng đại học thứ 2: 250 chỉ tiêu. Sẽ có thông báo cụ thể vào tháng 3/2014.

7. Các chuyên ngành đào tạo:

– Ngành Triết học học 2 chuyên ngành: Triết học Mác – Lênin, Chủ nghĩa Xã hội khoa học;

– Ngành Kinh tế gồm 2 chuyên ngành: Kinh tế chính trị Mác – Lên nin, Quản lí kinh tế; – Ngành Chính trị học gồm 8 chuyên ngành: Quản lí văn hoá – tư tưởng; Chính trị phát triển, Quản lí xã hội, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Giáo dục lí luận chính trị, Văn hoá phát triển, Chính sách công, Khoa học Quản lí nhà nước;

– Ngành Báo chí gồm 8 chuyên ngành: Báo in, Ảnh báo chí, Báo phát thanh, Báo Truyền hình, Quay phim truyền hình, Báo mạng điện tử, Báo chí đa phương tiện;

– Ngành Quan hệ quốc tế gồm 2 chuyên ngành: Thông tin đối ngoại, Quan hệ chính trị và truyền thông quốc tế.