Chỉ tiêu tuyển sinh Cao đẳng Kinh Tế Tài Chính Thái Nguyên

Chỉ tiêu tuyển sinh Cao đẳng Kinh Tế Tài Chính Thái Nguyên

Cao đẳng Kinh Tế Tài Chính Thái Nguyên

Cao đẳng Kinh Tế Tài Chính Thái Nguyên

(Luyện thi Đa Minh) – Chỉ tiêu tuyển sinh Cao đẳng Kinh Tế Tài Chính Thái Nguyên năm 2013 là 2800 chỉ tiêu.

Cao đẳng Kinh tế – Tài chính Thái Nguyên

Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Thái Nguyên

Địa chỉ: Phường Thịnh Đán – TP. Thái Nguyên

Website: www.cdkttctn.edu.vn

Mã tuyển sinh: CKT

 

Chỉ tiêu tuyển sinh Cao đẳng Kinh Tế Tài Chính Thái Nguyên năm 2013

 

chỉ tiêu tuyển sinh của trường 2800 chỉ tiêu, Chi tiết như sau:

 

Tên ngành/nhóm ngành Khối

Chỉ tiêu tuyển sinh
2013

Tài chính ngân hàng C340201 A,A1,D1,D2,D4  
Kế toán C340301 A,A1,D1,D2,D4

 

 

Tuyển sinh 2013

 

Tuyển sinh trong cả nước.

Điều kiện thi:

– Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.

– Phương thức TS: Trường tổ chức thi tuyển sinh theo lịch chung và đề thi chung của Bộ GD&ĐT.