Chỉ tiêu tuyển sinh Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam năm 2014

Chỉ tiêu tuyển sinh Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam năm 2014

Học viện y dược học cổ truyền Việt NamHọc viện y dược học cổ truyền Việt Nam

(Trung tâm luyện thi Đại học Đa Minh) – Trường học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam công bố chỉ tiêu tuyển sinh 2014 là 900, trường tuyển sinh duy nhất ngành y học cổ truyền đào tạo trong 6 năm.

Chỉ tiêu cụ thể các ngành như sau:

Chỉ tiêu tuyển sinh học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam năm 2014

HỌC VIỆN Y DƯỢC HỌC CỔ TRUYỀN VIỆT NAM Ký Hiệu Trường  Mã Ngành  Khối Thi Chỉ Tiêu năm 2014
Số 2 Trần Phú – Hà Đông – Hà Nôi ĐT: (04)33560392.
Website: www.vatm.edu.vn
 HYD  900
Các ngành đào tạo đại học: 900
Y học cổ truyền (6 năm) D720201 B

– Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.

– Phương thức tuvển sinh:

+ Trình độ đại học 6 năm : Học viện tổ chức thi tuyển sinh.