Chỉ tiêu tuyển sinh

Chi tiết chỉ tiêu tuyển sinh của trường như sau:

Tên ngành/nhóm ngành

Khối

Chỉ tiêu tuyển sinh
2013

Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông (Gồm các chuyên ngành Kĩ thuật điện, điện tử; Công nghệ điện tử, viễn thông)

D510302

A,A1

380

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Điện công nghiệp)

D510301

A,A1

240

Công nghệ chế tạo máy (gồm các chuyên ngành: Cơ khí chế tạo máy, Thiết kế máy)

D510202

A,A1

300

Kỹ thuật công nghiệp

D510603

A,A1

110

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (Cơ điện tử, Cơ kĩ thuật)

D510203

A,A1

200

Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Công nghệ tự động)

D510201

A,A1

140

Công nghệ kỹ thuật ôtô (Cơ khí động lực)

D510205

A,A1

240

Công nghệ kỹ thuật nhiệt (Kĩ thuật Nhiệt – Điện lạnh)

D510206

A,A1

80

Công nghệ in

D900105

A,A1

110

Công nghệ thông tin

D480201

A,A1

190

Công nghệ may

D540204

A,A1

110

Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (Xây dựng dân dụng và công nghiệp)

D510102

A,A1

190

Công nghệ kỹ thuật môi trường

D510406

A,B

80

Công nghệ Kỹ thuật máy tính

D510304

A,A1

110

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

D510303

A,A1

110

Quản lý công nghiệp

D510601

A,A1

120

Công nghệ thực phẩm

D540101

A,B

80

Kế toán

D340301

A,A1

100

Kinh tế gia đình

D810501

A,B

50

Thiết kế thời trang

D210404

V

60

Sư phạm tiếng Anh (Tiếng Anh)

D140231

D1

100

Sư phạm kỹ thuật Điện – điện tử, truyền thông

D510302

A,A1

50

Sư phạm kỹ thuật điện, điện tử

D510301

A,A1

50

Sư phạm kỹ thuật cơ khí

D510202

A,A1

50

Sư phạm kỹ thuật Công nghiệp

D510603

A,A1

40

Sư phạm kỹ thuật Cơ điện tử

D510203

A,A1

40

Sư phạm kĩ thuật ô tô

D510205

A,A1

40

Sư phạm kỹ thuật nhiệt

D510206

A,A1

40

Sư phạm kỹ thuật Công nghệ thông tin

D480201

A,A1

40

Sư phạm kỹ thuật xây dựng

D510102

A,A1

50

 

Chỉ tiêu tuyển sinh Các ngành đào tạo trình độ Cao đẳng

Tên ngành/nhóm ngành

Khối

Chỉ tiêu tuyển sinh
2013

Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông (Kĩ thuật điện – điện tử)

C510302

A,A1

60

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Điện công nghiệp)

C510301

A,A1

60

Công nghệ chế tạo máy (Cơ khí chế tạo máy)

C510202

A,A1

60

Công nghệ kỹ thuật ôtô (Cơ khí động lực)

C510205

A,A1

60

Công nghệ may

C540204

A,A1

60

 

 

Tuyển sinh 2013