Quản trị bệnh viện là nghề gì?

Quản trị bệnh viện là nghề gì?

Quản lí bệnh viện là ngành đòi hỏi cần có trách nhiệm trong công việc cao.Không những vậy đây còn là ngành yêu cầu người có đạo đức và sức khỏe tốt.

Quản trị bệnh viện là gì?

Quản lý Bệnh viện là một chuyên ngành mới ở nước ta, thuộc ngành Kinh tế – Quản trị. Sinh viên sẽ được học cách quản lý một bệnh viện có hiệu quả như một cơ sở kinh doanh. Loại hình này liên quan trực tiếp đến sức khỏe và sự sống của con người với mục đích xã hội và nhân văn.

Quản trị bệnh viện làm những việc gì?

 • Tổ chức và tham gia các họat động y tế công lập cũng như của các tổ chức phi chính phủ.
 • Quản trị nguồn nhân lực, kế toán quản trị, marketing, dịch tễ học.
Quản trị bệnh viện

 

 • Quản lí điều hành, phụ trách các nhiệm vụ kinh tế và quản trị các cơ sở kinh doanh, cơ quan nghiên cứu, giáo dục.
 • Quản lí chương trình y tế, lưu trữ, quản lí hồ sơ bệnh án, tổ chức điều dưỡng, môi trường, dược, bảo hiểm y tế…

Kiến thức,kỹ năng cần có trong việc quản trị bệnh viện là gì?

 • Phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt. Đây là những yếu tố cơ bản trong bất kì ngành nghề nào không riêng gì ngành quản trị bệnh viện.
 • Có trình độ chuyên sâu về quản lí cơ sở y, dược. Yếu tố này rất quan trọng vì nhân viên quản trị bệnh viện phải làm việc trong các bệnh viện nên những gì liên quan đến y học đều phải nắm rõ. Có như vậy công tác quản trị mới có hiệu quả.
Quản trị bệnh viện

 

 • Có kiến thức sâu và thích nghi với yêu cầu đa dạng của công việc, có phương pháp luận, có khả năng phân tích và khả năng quản trị, có khả năng tiếp cận và giải quyết các vấn đề trong xây dựng, tổ chức điều hành công việc có hiệu quả tại các cơ sở y dược. Đây là những yếu tố hàng đầu cần có ở một nhân viên quản trị bệnh viện.

Cơ hội nghề nghiệp trong nghành quản trị bệnh viện là những gì?

Sinh viên làm việc ở những đâu

Sinh viên có cơ hội làm việc trong các cơ sở y tế hoặc các lĩnh vực phi y khoa như: quản lý trang thiết bị, con người, vật tư, các dự án, các chương trình hợp tác của các bệnh viện, các trung tâm y tế, cơ sở y tế; có khả năng tự kinh doanh trong các tổ chức y tế và ngoài y tế.

Quản trị bệnh viện

Nhu cầu về nhân lực: 

 • Nhân lực ngành y tế ở nước ta phân bố chưa đồng đều
 • Đội ngũ chất lượng cán bộ y tế chưa cao
 • Chất lượng  không đảm bảo
 • Thiếu cán bộ cho một số chuyên nghành…

Trường nào đào tạo ngành quản trị bệnh viện?

Ngành quản trị bệnh viện là ngành duy nhất chỉ có Trường ĐH dân lập Hùng Vương đào tạo

Mã ngành và khối nào đào tạo ngành quản trị bệnh viện?

Mã nghành 402 và thi khối A, B, D1-D2-D3-D4.