Kỹ thuật y sinh là ngành gì?

Kỹ thuật y sinh là ngành gì?

Ngành Kỹ thuật Y Sinh , hiện đang là một lĩnh vực nổi bật thu hút sự quan tâm trên thế giới và tạo ra nhiều cơ hội việc làm và tiến thân.

Ngành kỹ thuật y sinh là gì?

Kỹ thuật y sinh là một bộ môn khoa học ứng dụng dựa trên các nguyên lý cơ bản trong kỹ thuật và các ý tưởng về thiết kế công nghệ để đưa ra giải pháp trong y học, sinh học cũng như các mục đích chăm sóc sức khỏe khác. Cụ thể là trong công tác chế tạo, sử dụng, vận hành, bảo trì bảo dưỡng hệ thống máy móc và thiết bị trong ngành y tế.

Kiến thức,kỹ năng cần có trong ngành kỹ thuật y sinh là gì?

Kiến thức:Chẩn đoán hình ảnh, xử lý hình ảnh, xử lý tín hiệu sinh lý học, cơ sinh học, vật liệu sinh học với kỹ thuật sinh học, phân tích hệ thống, mô hình hóa 3 chiều…

Kỹ thuật y sinh

Kỹ năng : phát triển và sản xuất các bộ phận giả tương thích sinh học, thiết bị y học, thiết bị chẩn đoán và các thiết bị hình ảnh như siêu âm, X quang, CT, MRI,…

Cơ hội nghề nghiệp trong ngành kỹ thuật y sinh

Ngành kỹ thuật y sinh ra trường làm ở đâu

Sau khi được đào tạo và nắm vững kiến thức của ngành học này, sinh viên sẽ có nhiều lựa chọn cho sự nghiệp như:

  • Làm việc trong các công ty thiết kế và cung cấp thiết bị y tế hay trong bệnh viện;
  • Trở thành doanh nhân có khả năng đưa ra thị trường những sản phẩm y tế mới;
  • Nghiên cứu viên ở các Viện, Trung tâm nghiên cứu và phát triển sản phẩm y sinh;
  • Được giới thiệu các học bổng theo học sau đại học về ngành KTYS ở Việt Nam và nước ngoài.
Kỹ thuật y sinh

Nhu cầu nhân lực của ngành hiện nay

  • Thiếu cán bộ ngành kỹ thuật y sinh
  • Thiếu nguồn nhân lực

Học ngành kỹ thuật y sinh ở đâu?

Trường ĐH Bách Khoa-ĐH Quốc Gia TP Hồ Chí Minh
Trường ĐH Công Nghệ TP Hồ Chí Minh
Học Viện kỹ thuật quân sự
Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội
Trường ĐH Quốc Tế-ĐH Quốc Gia TP Hồ Chí Minh

Ngành kỹ thuật y sinh thi khối gì?

Khối ngành đào tạo:A,A1,B