Kết quả thi thử môn Vật lý ngày 30-04-2014

Kết quả thi thử môn Vật lý ngày 30-04-2014

Kết quả thi thử môn Lý kỳ thi ngày 30-04-2014 tại trung tâm Đa Minh. Các em tra theo phòng và số báo danh.

Các em lưu ý:

Các em có nhu cầu lấy lại bài làm đến trung tâm lấy lại bài làm.
Những em mà có tham dự thi nhưng không có điểm là do không viết số báo danh, tên thì bị hủy bài

Điểm thi thử môn vật lý phòng 1

Số báo danh Họ và tên Điểm
001 Ngô Duy Anh 5
002 Nguyễn Vũ Bảo Anh 3.8
003 Nguyễn Văn Thuận 3.2
004 Lưu Hoàng Khánh 3.8
005 Nguyễn Văn Quý 4.6
006 Nguyễn Thu Quỳnh 7
007 Đoàn Thị Thanh Huyền 5.8
009 Ngô Tiến Hoàng 4.8
010 Trần Ngọc Tú 5.4
011 Trần Hải Lâm 7.8
012 Nguyễn Trung Kiên 2.4
015 Vũ Quang Hiếu 4.6
016 Lương Duy Mạnh 6.4
017 Nguyễn Hữu Huân 5.2
018 Dương Tuấn Nghĩa 3.8
019 Nguyễn Hà Hải 7.2
021 Hoàng Minh Hải 4.6
022 Nguyễn Việt Anh 3.2
023 Lê Thị Thu Phương 5
025 Phạm Tuấn Anh 5
026 Nguyễn Gia Huấn 6.2
028 Nguyễn Hồng Ngân 2.8
029 Vũ Thái Long 3.4
030 Trần Thanh Thủy 3.6
033 Nguyễn Văn Tuấn 1.6
034 Mai Thị Lâm Oanh 3.2
036 Nguyễn Thùy Linh 3.8
037 Lê Thủy Trường 4.4
038 Nguyễn Thị Thủy 2.8
039 Dương Anh Tùng 5.6
040 Phạm Minh Tuấn 7.4
041 Trịnh Giang Đông 5
042 Phạm Lê Long 4.2
043 Đỗ Quang Huy 6.4
044 Nguyễn Minh Đức 7.2
045 Nguyễn Xuân Thái 8
047 Lê Trung Hòa 3.6
049 Nguyễn Văn Đức 5.6
050 Nguyễn Đình Quân 1.8

Điểm thi thử môn vật lý phòng 2

Số báo danh Họ và tên Điểm
051 Nguyễn Hồng Nhung 4.8
052 Đinh Văn Quân 2.6
053 Từ Thu Hoài 2.8
054 Phạm Quang Sơn 5.2
055 Nguyễn Văn Cường 5
056 Bùi Quốc Nam 5
057 Đỗ Ngọc Khánh 4.2
058 Chu Xuân Hiếu 4.6
059 Nguyễn Vũ Khánh 3.6
060 Lê Anh Quân 5.8
062 Cao Thị Hằng 3.4
063 Bùi Thanh Quân 5.8
065 Hoàng Trung Đức 4.6
066 Nguyễn Quốc Minh 4.4
067 Lê Trung Sơn 5.4
068 Nguyễn Văn Thịnh 4.2
069 Nguyễn Bá Ngọc 1.6
070 Trương Quang Tiến 3.4
072 Trần Gia Bảo 5.8
073 Ngô Thị Thu Trang 4.6
075 Nguyễn Hoàng Khôi 2.4
076 Nguyễn Xuân Vũ 3