Kết quả thi thử môn hóa ngày 30-04-2014

Kết quả thi thử môn hóa ngày 30-04-2014

Kết quả thi thử môn Lý kỳ thi ngày 30-04-2014 tại trung tâm Đa Minh. Các em tra theo phòng và số báo danh.

Các em lưu ý:

Các em có nhu cầu lấy lại bài làm đến trung tâm lấy lại bài làm.
Những em mà có tham dự thi nhưng không có điểm là do không viết số báo danh, tên thì bị hủy bài

Điểm thi thử môn hóa phòng 1

Số báo danh Họ và tên Điểm
001 Ngô Duy Anh 6
002 Nguyễn Vũ Bảo Anh 2
003 Nguyễn Văn Thuận 3
004 Lưu Hoàng Khánh 5.8
005 Phạm Thế Duy 3.2
006 Nguyễn Thu Quỳnh 8.4
007 Đoàn Thị Thanh Hiền 7.4
008 Nguyễn Văn Quý 6
010 Trần Ngọc Tú 6.8
011 Trần Hải Lâm 9
012 Nguyễn Trung Kiên 5
013 Hoàng Trường Minh 2.8
015 Vũ Quang Hiếu 4.4
016 Nguyễn Hữu Huân 8
017 Lương Duy Mạnh 6
018 Dương Tuấn Nghĩa 5.6
019 Nguyễn Hà Hải 7
020 Nguyễn Gia Huân 8
021 Dương Trung Á 8.8
022 Hoàng Minh Hải 8.4
023 Nguyễn Việt Anh 2.8
024 Lê Trung Sơn 8.6
025 Mai Đình Đồng 7.2
026 Nguyễn Thị Hoàng Yến 9.4
027 Nguyễn Thị Ngà 7.4
028 Nguyễn Thị Thu Trang 5.8
029 Vũ Thái Long 7.8
030 Nguyễn Đức Mạnh 5.2
034 Mai Thị Lâm Oanh 6.8
035 Nguyễn Thị Thủy 5
036 Lê Thủy Trường 7
037 Vũ Thị Ngọc Hà 3.4
038 Nguyễn Thu Huế 7.4
039 Nguyễn Thị Dung 4.8
040 Nguyễn Ngọc Bích 4.6
042 Phạm Ngọc Anh 5.4
043 Dương Anh Tùng 2
044 Phạm Minh Tuấn 8.2
045 Trịnh Giang Đông 7.8
046 Phạm Lê Long 6.6
047 Đỗ Quang Huy 8.6
048 Nguyễn Đức Minh 7.6
049 Nguyễn Xuân Thái 9
050 Lê Trung Hòa 4.4

Điểm thi thử môn hóa phòng 2

Số báo danh Họ và tên Điểm
053 Nguyễn Đình Quân 3.4
054 Nguyễn Hồng Nhung 7.4
055 Đinh Văn Quân 3.6
056 Phạm Quang Sơn 7.2
057 Nguyễn Mạnh Cường 5.6
058 Bùi Quốc Nam 7.8
059 Đỗ Ngọc Khánh 3.6
060 Chu Xuân Hiếu 4.8
061 Lê Anh Quân 6.8
062 Đoàn Thanh Tùng 7.2
063 Nguyễn Vũ Sơn 5
065 Phùng Thị Hảo 2.8
066 Đặng Thị Toan 4.4
067 Phạm Thu Hoài 4.4
068 Cao Thị Hằng 7.4
069 Bùi Thanh Quân 8.8
071 Nguyễn Quốc Minh 7.2
073 Nguyễn Bá Ngọc 2.8
074 Trương Quang Tiến 5.8
075 Trần Gia Bảo 7.2
076 Nguyễn Xuân Vũ 4.6
081 Dương Thu Hiền 8.6