Kết quả thi thử môn Tiếng Anh và môn Văn ngày 30-04-2014

Kết quả thi thử môn Tiếng Anh và môn Văn ngày 30-04-2014

Kết quả thi thử môn Văn và môn Anh trong kỳ thi ngày ngày 30-04-2014. Các em tra điểm theo phòng thi, số báo danh, họ tên tại danh sách dưới đây.

Các em lưu ý:

  • Các em có nhu cầu lấy lại bài làm đến trung tâm lấy lại bài làm.

  • Những em mà có tham dự thi nhưng không có điểm là do không viết số báo danh, tên thì bị hủy bài

Kết quả thi thử môn Anh

Số báo danh Họ và tên Điểm
002 Phạm Minh Tâm 3.25
003 Phạm Hà Thanh 6.625
004 Phạm Văn Hoàn 4.625
005 Phạm Xuân Tùng 5.625
006 Phạm Tuấn Anh 4.75
007 Hoàng Ngọc 5.625
008 Trần Thanh Thủy 3.5
009 Nguyễn Xuân Sơn 4.875
010 Hoàng Hương Ly 5.375
011 Lê Thị Thanh Hải 4.125
012 Hoàng Minh Hằng 5.75
013 Mai Anh Dũng 3.5
014 Ngô Thu Hà 4.75
015 Đàm Thị Thu Thảo 5.625
016 Võ Minh Khôi 6.25
018 Lê Thiên Hương 3
019 Phạm Thị Huyền 5.25
020 Đinh Thanh Tùng 2.875
021 Trần Ngọc Hải 2.25
022 Hoàng Trung Đức 3
023 Nguyễn Hồng Phi 2.875
024 Kiều Trọng Bằng 6.375

Kết quả thi thử môn Văn

Số báo danh Họ và tên Điểm
001 Phạm Minh Tâm 4
002 Phạm Hà Thanh 4.25
003 Phạm Văn Hoàn 6
004 Nguyễn Việt Hà 7.5
005 Hoàng Hương Ly 5
006 Trần Thị Thu Giang 5
007 Ngô Thu Hà 6
008 Đàm Thị Thu Thảo 6.5
009 Trịnh Thị Hoài Thu 6.25
010 Trần Ngọc Hải 5.75