Chỉ tiêu tuyển sinh Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thương Mại

Chỉ tiêu tuyển sinh Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thương Mại

Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thương MạiCao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thương Mại

(Trung tâm luyện thi đại học Đa Minh) – Tổng chỉ tiêu tuyển sinh năm nay của trường là 2000 chỉ tiêu.

Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Thương Mại

Cơ quanchủ quản: Bộ Thương mại

Địa chỉ: Phường Phú Lãm – quận Hà Đông – Hà Nội

Website: www.ctet.edu.vn

Mã tuyển sinh: CTH

Chỉ tiêu tuyển sinh Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thương Mại năm 2013

Chi tiết chỉ tiêu tuyển sinh của trường như sau:

Tên ngành/nhóm ngành

Khối

Chỉ tiêu tuyển sinh
2013

Quản trị kinh doanh

C340101

A,A1,D1

450

Kinh doanh thương mại

C340121

A,A1,D1

150

Quản trị khách sạn

C340107

A,A1,C,D1

200

Marketting

C340115

A,A1,C,D1

100

Kế toán

C340301

A,A1

300

Tài chính Ngân hàng

C340201

A,A1

300

Hệ thống thông tin quản lí

C340405

A,A1

200

Công nghệ kĩ thuật hoá học

C510401

A,B

200

Tiếng Anh

C220201

A1,D1

100

Tuyển sinh 2013

Vùng tuyển:

Tuyển sinh trong cả nước

Thông tin khác:

-Số chỗ trong KTX: 600

Điều kiện ký túc xá:

Số chỗ trong ký túc xá: 600