Lịch xét tuyển ĐH-CĐ chính quy năm 2016

Lịch xét tuyển ĐH-CĐ chính quy năm 2016

Lịch xét tuyển ĐH-CĐ chính quy năm 2016

LỊCH XÉT TUYỂN ĐH-CĐ CHÍNH QUY NĂM 2016
* Xét tuyển nguyện vọng (NV) 1:
– Nhận đăng ký xét tuyển đợt 1 từ ngày 1/8 đến hết ngày 12/8/2016
– Công bố điểm trúng tuyển chậm nhất ngày 14/8/2016
– Thí sinh trúng tuyển đợt I nộp Giấy chứng nhận kết quả thi cho trường nhập học trước  17h00 ngày 19/8/2016 (theo dấu bưu điện nếu nộp qua bưu điện)
 
* Xét tuyển NV bổ sung đợt 1:
– Nhận đăng ký xét tuyển bổ sung đợt 1 từ ngày 21/8/2016 đến hết ngày 31/8/2016
– Công bố điểm trúng tuyển bổ sung đợt 1 trước ngày 04/9/2016
– Thí sinh trúng tuyển bổ sung đợt 1 nộp Giấy chứng nhận kết quả thi cho trường nhập học trước  17h00 ngày 09/9/2016 (theo dấu bưu điện nếu nộp qua bưu điện)
 
* Xét tuyển NV bổ sung  đợt 2:
– Nhận đăng ký xét tuyển bổ sung đợt 2 từ ngày 11/9/2016 đến hết ngày 21/9/2016
– Công bố điểm trúng tuyển bổ sung đợt 2 trước ngày 23/09/2016
– Thí sinh trúng tuyển bổ sung đợt 2 nộp Giấy chứng nhận kết quả thi cho trường nhập học trước  17h00 ngày 28/9/2016 (theo dấu bưu điện nếu nộp qua bưu điện)
 
* Xét tuyển NV bổ sung đợt 3:
– Các trường  ĐH, CĐ chủ động công bố lịch xét tuyển tuyển nguyện vọng bổ sung tiếp theo (nếu có)
 
– Kết thúc xét tuyển trước ngày  20/10/2016 đối với hệ ĐH và 15/11/2016 đối với hệ CĐ