Đáp án đề thi THPT Quốc gia 2022 môn GDCD mới nhất

GDCD là một trong những môn học thuộc Khoa học xã hội đóng vai trò rất quan trọng trong chương trình giảng dạy. Môn học không chỉ cung cấp hệ thống kiến thức toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực của đời sống chính trị, văn hóa, xã hội. Mà còn giúp cho mỗi học sinh có thể hình thành, rèn luyện và hoàn thiện đạo đức, nhân cách sống. Đây cũng là một trong những môn thi tốt nghiệp THPT mà các sĩ tử không thể bỏ qua. Cùng Luyện thi Đa Minh cập nhật đáp án đề thi THPT Quốc gia môn GDCD ngay sau đây.

Đáp án đề thi THPT Quốc gia môn GDCD năm 2021

Đề thi THPT quốc gia môn GDCD năm 2021:

Đề thi thpt quốc gia 2021 môn gdcd
Đề thi thpt quốc gia 2021 môn gdcd
Đề thi thpt quốc gia 2021 môn gdcd
Đề thi thpt quốc gia 2021 môn gdcd
Đề thi thpt quốc gia 2021 môn gdcd
Đề thi thpt quốc gia 2021 môn gdcd
Đề thi thpt quốc gia 2021 môn gdcd
Đề thi thpt quốc gia 2021 môn gdcd

>>> Đáp án đề thi môn GDCD tốt nghiệp THPT Quốc gia 2021 của Bộ GD&ĐT

Đáp án đề thi môn GDCD tốt nghiệp THPT Quốc gia 2021
Đáp án đề thi môn GDCD tốt nghiệp THPT Quốc gia 2021

Từ khi đưa bộ môn này vào kỳ thi THPT Quốc gia, nhiều thí sinh đã bày tỏ sự lo lắng bởi đây là một môn học khá khó khăn. Đặc biệt học sinh cần chú ý nghe giảng, tìm hiểu thêm thi mới có thể hiểu hết được môn học GDCD.

Bởi đây là môn học mang đến rất nhiều kiến thức tổng hợp, tích hợp liên môn liên quan đến các thông tin quan trọng về thời sự, chính trị, xã hội trong và ngoài nước. Để hoàn thành tốt bài thi THPT Quốc gia môn GDCD, thí sinh cần phải nắm vững kiến thức trong sách giáo khoa, chú ý nghe giảng, ghi chép và luyện đề.

đáp án đề thi THPT Quốc gia môn GDCD
Thí sinh dự thi THPT Quốc gia năm 2021 sẽ chia thành 2 đợt

Với đáp án đề thi THPT Quốc gia môn GDCD năm 2021, luyện thi Đa Minh sẽ cập nhật nhanh chóng và chi tiết nhất đến các sĩ tử ngay sau ngày thi (8/7). Trong bối cảnh dịch Covid-19 ngày càng khó khăn, Bộ GD&ĐT đã quyết định tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2021 chia thành 2 đợt

  • Đợt 1 dành cho những đối tượng không thuộc diện F0, F1, F2 theo phân loại của Bộ Y tế.
  • Đợt 2 dành cho những thí sinh chưa tham gia thi đợt 1, bao gồm các F0. F1, F2; thí sinh nằm trong vùng phong tỏa, cách ly xã hội theo Chỉ thị của Thủ tướng.

>>Xem thêm:

Đáp án đề thi THPT Quốc gia môn GDCD năm 2020

Với bộ môn GDCD, các sĩ tử cần nắm vững lý thuyết, sau đó thực hành nhiều, luyện đề nhiều để có thể dễ dàng ăn điểm ở những câu dễ, hoàn thành những câu khó. Đặc biệt việc luyện đề thường xuyên sẽ giúp các thí sinh bám sát chương trình học, làm bài mang tính thực tế cao,…

Luyện thi Đa Minh xin chia sẻ đề thi chính thức đáp án đề thi THPT Quốc gia môn GDCD năm 2020 ngay sau đây.

Đề thi môn GDCD năm 2020

Đề thi THPT Quốc gia năm 2020 với mã đề: 323

đáp án đề thi THPT Quốc gia môn GDCD
Đề thi chính thức môn GDCD năm 2020 (mã đề 323, trang 1)
đáp án đề thi THPT Quốc gia môn GDCD
Đề thi chính thức môn GDCD năm 2020 (mã đề 323, trang 2)
đáp án đề thi THPT Quốc gia môn GDCD
Đề thi chính thức môn GDCD năm 2020 (mã đề 323, trang 3)
đáp án đề thi THPT Quốc gia môn GDCD
Đề thi chính thức môn GDCD năm 2020 (mã đề 323, trang 4)

Đáp án môn GDCD năm 2020

Sau khi hoàn thành xong bài thi với 50 phút, các thí sinh hãy kiểm tra đáp án full 24 mã đề tại đây:

Đáp án môn GDCD – mã đề 301
81C 82A 83C 84A 85D 86A 87B 88C 89D 90B
91A 92C 93C 94A 95D 96D 97D 98B 99A 100A
101A 102C 103D 104C 105A 106D 107A 108C 109D 110D
111A 112C 113C 114C 115A 116D 117D 118A 119D 120C

 

Đáp án môn GDCD – mã đề 302
81A 82A 83B 84A 85A 86B 87A 88C 89C 90A
91B 92C 93A 94D 95A 96A 97B 98D 99D 100C
101B 102D 103B 104B 105B 106A 107D 108C 109D 110D
111B 112D 113C 114B 115D 116C 117A 118B 119D 120B

 

Đáp án môn GDCD – mã đề 303
81A 82C 83A 84A 85B 86B 87D 88A 89D 90B
91A 92D 93B 94B 95A 96A 97D 98D 99C 100B
101D 102C 103D 104D 105C 106A 107D 108D 109B 110C
111B 112B 113C 114A 115C 116B 117C 118A 119C 120A

 

Đáp án môn GDCD – mã đề 304
81B 82C 83A 84D 85A 86A 87C 88B 89C 90B
91D 92B 93B 94D 95C 96C 97D 98B 99A 100C
101A 102D 103B 104D 105B 106A 107A 108D 109C 110B
111A 112B 113C 114A 115C 116B 117B 118C 119A 120C

 

Đáp án môn GDCD – mã đề 305
81C 82C 83A 84A 85B 86C 87C 88B 89D 90B
91D 92D 93A 94B 95C 96B 97C 98A 99D 100C
101D 102C 103D 104D 105D 106A 107B 108A 109A 110B
111A 112B 113B 114C 115D 116C 117C 118C 119A 120A
đáp án đề thi THPT Quốc gia môn GDCD
Đáp án chính thức môn GDCD năm 2020 của Bộ GD&ĐT
Đáp án môn GDCD – mã đề 306
81B 82B 83B 84A 85B 86C 87D 88C 89D 90D
91D 92C 93A 94A 95A 96D 97B 98B 99C 100C
101C 102B 103D 102C 105D 106C 107B 108C 109B 110D
111D 112B 113B 114D 115B 116C 117C 118D 119B 120D

 

Đáp án môn GDCD – mã đề 307
81C 82C 83D 84B 85C 86D 87C 88B 89D 90B
91D 92A 93C 94D 95A 96D 97A 98B 99C 100A
101B 102B 103B 104B 105D 106D 107C 108B 109B 110A
111A 112A 113D 114D 115C 116D 117C 118B 119C 120B

 

Đáp án môn GDCD – mã đề 308
81C 82A 83B 84A 85A 86B 87C 88C 89C 90B
91D 92B 93A 94D 95A 96B 97D 98A 99A 100D
101B 102D 103A 104D 105A 106A 107B 108D 109D 110D
111B 112D 113A 114D 115D 116D 117B 118A 119B 120B

 

Đáp án môn GDCD – mã đề 309
81D 82C 83D 84A 85D 86A 87B 88B 89A 90C
91A 92B 93C 94A 95D 96C 97D 98C 99A 100D
101C 102D 103C 104A 105D 106A 107D 108C 109A 110A
111A 112C 113D 114C 115C 116B 117C 118C 119B 120B

 

Đáp án môn GDCD – mã đề 310
81B 82C 83A 84C 85C 86A 87B 88A 89C 90B
91C 92A 93A 94D 95C 96D 97C 98B 99C 100D
101A 102B 103D 104B 105B 106C 107A 108C 109B 110C
111D 112B 113A 114D 115D 116B 117C 118B 119D 120D

 

Đáp án môn GDCD – mã đề 311
81A 82B 83B 84A 85C 86C 87A 88D 89C 90B
91B 92D 93D 94A 95B 96C 97B 98B 99C 100C
101D 102A 103D 104A 105B 106B 107A 108A 109D 110D
111D 112C 113A 114C 115C 116A 117A 118D 119C 120C

 

Đáp án môn GDCD – mã đề 312
81D 82C 83D 84A 85A 86D 87D 88C 89C 90B
91B 92C 93A 94B 95D 96A 97A 98C 99A 100B
101A 102C 103A 104B 105C 106C 107B 108C 109B 110C
111B 112B 113C 114B 115A 116C 117B 118A 119B 120B

 

Đáp án môn GDCD – mã đề 313
81A 82C 83A 84B 85D 86A 87C 88B 89C 90A
91A 92A 93C 94D 95B 96C 97C 98D 99B 100D
101A 102D 103C 104D 105D 106B 107B 108C 109C 110B
111C 112B 113B 114B 115A 116A 117C 118C 119A 120A

 

Đáp án môn GDCD – mã đề 314
81D 82C 83A 84A 85B 86C 87C 88A 89D 90C
91C 92B 93B 94B 95D 96D 97A 98A 99D 100B
101B 102C 103A 104C 105C 106A 107D 108B 109B 110D
111A 112A 113D 114A 115D 116C 117D 118C 119A 120C

 

Đáp án môn GDCD – mã đề 315
81D 82D 83A 84B 85D 86D 87A 88C 89B 90A
91B 92B 93A 94B 95B 96A 97A 98B 99A 100B
101C 102C 103B 104C 105C 106B 107A 108B 109C 110C
111B 112C 113B 114A 115A 116C 117C 118C 119A 120A

 

Đáp án môn GDCD – mã đề 316
81D 82B 83C 84C 85A 86B 87D 88A 89C 90D
91B 92A 93A 94B 95B 96A 97D 98C 99A 100D
101C 102C 103D 104B 105A 106C 107D 108B 109D 110D
111C 112D 113A 114C 115B 116A 117D 118A 119D 120D

 

Đáp án môn GDCD – mã đề 317
81B 82C 83D 84C 85B 86D 87C 88B 89D 90B
91C 92B 93A 94A 95C 96A 97C 98A 99B 100C
101D 102B 103C 104B 105B 106D 107B 108A 109A 110C
111A 112D 113D 114C 115D 116A 117C 118A 119D 120D

 

Đáp án môn GDCD – mã đề 318
81A 82D 83D 84C 85B 86D 87B 88B 89A 90B
91A 92A 93C 94A 95D 96C 97D 98C 99B 100C
101A 102B 103C 104C 105D 106B 107C 108D 109D 110D
111B 112C 113B 114D 115D 116C 117C 118C 119B 120B

 

Đáp án môn GDCD – mã đề 319
81A 82D 83A 84A 85D 86C 87A 88A 89C 90D
91C 92D 93D 94C 95B 96A 97B 98A 99B 100A
101A 102A 103D 104B 105D 106A 107B 108A 109D 110D
111D 112B 113B 114B 115D 116A 117D 118A 119B 120B

 

Đáp án môn GDCD – mã đề 320
81A 82A 83B 84C 85B 86D 87D 88B 89C 90A
91C 92D 93D 94D 95B 96A 97C 98C 99B 100A
101B 102D 103B 104B 105A 106C 107D 108D 109B 110B
111C 112B 113A 114A 115A 116C 117C 118D 119C 120A

 

Đáp án môn GDCD – mã đề 321
81C 82C 83A 84C 85B 86B 87D 88A 89D 90B
91B 92D 93C 94A 95B 96C 97D 98C 99D 100C
101C 102A 103B 104A 105C 106D 107A 108B 109B 110C
111D 112D 113B 114C 115A 116B 117D 118D 119A 120A

 

Đáp án môn GDCD – mã đề 322
81C 82D 83A 84A 85B 86C 87D 88D 89B 90B
91D 92A 93B 94A 95A 96D 97D 98C 99C 100D
101D 102C 103A 104D 105B 106D 107D 108C 109B 110C
111C 112B 113C 114B 115A 116C 117A 118A 119B 120A

 

Đáp án môn GDCD – mã đề 323
81C 82A 83D 84A 85D 86A 87B 88C 89B 90B
91D 92D 93D 94B 95C 96C 97D 98A 99D 100A
101B 102A 103C 104A 105B 106C 107D 108A 109C 110D
111B 112D 113B 114A 115D 116A 117C 118C 119D 120D

 

Đáp án môn GDCD – mã đề 324
81B 82D 83D 84C 85D 86C 87C 88C 89A 90B
91A 92A 93C 94B 95B 96A 97A 98D 99D 100B
101C 102D 103A 104B 105C 106C 107B 108D 109D 110A
111B 112A 113B 114D 115A 116B 117D 118A 119D 120B

Đáp án đề thi THPT Quốc gia môn GDCD năm 2019

Nhìn chung kiến thức môn GDCD trong chương trình học lớp 12 khá rộng và khó đối với nhiều học sinh. Đặc biệt khi nội dung chính chủ yếu tập trung vào kiến thức về luật, các bộ luật hiện hành,…Phần nội dung quan trọng nhưng cũng không kém phần khô khan nên việc tiếp thu cần có sự chăm chỉ, chú ý lắng nghe và làm bài tập thật nhiều.

Đề thi chính thức môn GDCD năm 2019

Các sĩ tử có thể tham khảo đề thi chính thức thi THPT Quốc gia môn GDCD năm 2019 với mã đề 301 tại đây:

đáp án đề thi THPT Quốc gia môn GDCD
Đề thi chính thức môn GDCD năm 2019 (mã đề 301, trang 1)
đáp án đề thi THPT Quốc gia môn GDCD
Đề thi chính thức môn GDCD năm 2019 (mã đề 301, trang 2)
đáp án đề thi THPT Quốc gia môn GDCD
Đề thi chính thức môn GDCD năm 2019 (mã đề 301, trang 3)
đáp án đề thi THPT Quốc gia môn GDCD
Đề thi chính thức môn GDCD năm 2019 (mã đề 301, trang 4)

Đáp án đề thi THPT Quốc gia môn GDCD năm 2019

Dưới đây là đáp án đề thi THPT Quốc gia môn GDCD chính thức của Bộ GD&ĐT mà các thí sinh có thể tham khảo:

Đáp án môn GDCD – mã đề 301
81C 82D 83A 84D 85C 86C 87A 88D 89B 90A
91C 92A 93A 94D 95B 96D 97C 98D 99C 100B
101A 102A 103C 104B 105A 106D 107D 108A 109A 110C
111C 112A 113D 114D 115A 116C 117D 118C 119C 120A

 

Đáp án môn GDCD – mã đề 302
81D 82B 83B 84D 85D 86C 87A 88A 89C 90D
91B 92A 93A 94C 95B 96B 97C 98A 99D 100B
101D 102A 103D 104C 105C 106B 107D 108D 109B 110A
111B 112B 113C 114A 115B 116D 117A 118A 119B 120A

 

Đáp án môn GDCD – mã đề 303
81C 82D 83A 84D 85A 86B 87D 88B 89C 90A
91B 92D 93A 94D 95B 96C 97A 98A 99B 100C
101B 102B 103C 104B 105D 106D 107C 108C 109A 110C
111C 112A 113A 114D 115B 116A 117D 118A 119D 120B

 

Đáp án môn GDCD – mã đề 304
81B 82D 83C 84B 85C 86C 87A 88B 89D 90B
91C 92D 93C 94A 95D 96B 97B 98B 99D 100A
101C 102D 103A 104D 105A 106B 107A 108C 109A 110A
111C 112D 113A 114B 115C 116B 117C 118C 119B 120A

 

Đáp án môn GDCD – mã đề 305
81C 82D 83A 84C 85B 86C 87A 88C 89D 90D
91D 92A 93B 94C 95A 96B 97A 98D 99C 100B
101C 102D 103C 104A 105B 106B 107C 108C 109B 110D
111A 112D 113A 114C 115C 116B 117A 118D 119D 120A
đáp án đề thi THPT Quốc gia môn GDCD
Đáp án chính thức đề thi môn GDCD năm 2019
Đáp án môn GDCD – mã đề 306
81D 82B 83D 84A 85C 86D 87C 88C 89B 90D
91A 92B 93B 94D 95C 96A 97C 98A 99C 100B
101D 102B 103D 104C 105B 106C 107B 108C 109B 110C
111B 112D 113D 114D 115B 116C 117B 118D 119B 120D

 

Đáp án môn GDCD – mã đề 307
81C 82B 83A 84B 85A 86C 87D 88A 89B 90B
91C 92A 93A 94A 95B 96C 97C 98A 99D 100B
101D 102B 103D 104D 105C 106B 107D 108B 109C 110D
111B 112B 113C 114D 115D 116D 117B 118C 119D 120C

 

Đáp án môn GDCD – mã đề 308
81D 82B 83A 84A 85D 86D 87C 88C 89D 90B
91A 92B 93B 94D 95A 96A 97D 98B 99D 100A
101A 102B 103A 104D 105B 106D 107A 108B 109C 110A
111B 112A 113D 114B 115A 116B 117D 118C 119D 120D

 

Đáp án môn GDCD – mã đề 309
81B 82C 83B 84C 85C 86A 87B 88D 89D 90A
91D 92C 93C 94D 95B 96B 97C 98A 99D 100A
101D 102A 103B 104C 105D 106A 107C 108A 109D 110C
111A 112A 113D 114C 115A 116D 117C 118A 119C 120C

 

Đáp án môn GDCD – mã đề 310
81D 82C 83C 84C 85A 86C 87B 88D 89B 90C
91B 92C 93B 94A 95A 96C 97B 98D 99D 100A
101D 102C 103D 104D 105A 106D 107B 108B 109B 110A
111C 112A 113C 114B 115C 116B 117B 118C 119A 120D

 

Đáp án môn GDCD – mã đề 311
81D 82D 83A 84C 85C 86A 87C 88B 89C 90C
91B 92C 93A 94B 95A 96A 97D 98C 99B 100D
101D 102C 103A 104D 105A 106A 107B 108D 109C 110D
111A 112B 113C 114B 115D 116D 117C 118A 119B 120B

 

Đáp án môn GDCD – mã đề 312
81B 82C 83D 84A 85A 86A 87C 88A 89B 90B
91B 92D 93B 94B 95C 96D 97B 98C 99D 100B
101B 102A 103A 104C 105A 106D 107A 108C 109A 110C
111B 112C 113C 114B 115A 116B 117B 118C 119C 120C

 

Đáp án môn GDCD – mã đề 313
81D 82A 83C 84C 85B 86A 87B 88C 89D 90B
91A 92C 93D 94B 95D 96A 97C 98D 99A 100B
101D 102A 103B 104C 105A 106C 107B 108D 109C 110A
111B 112A 113A 114C 115C 116C 117A 118C 119B 120B

 

Đáp án môn GDCD – mã đề 314
81B 82A 83B 84C 85D 86C 87A 88B 89D 90A
91D 92C 93A 94A 95D 96A 97B 98B 99D 100A
101A 102D 103C 104B 105C 106D 107C 108B 109D 110A
111C 112D 113A 114C 115C 116D 117A 118C 119C 120B

 

Đáp án môn GDCD – mã đề 315
81B 82A 83C 84B 85D 86B 87D 88B 89C 90A
91B 92A 93B 94D 95C 96C 97A 98C 99D 100B
101A 102B 103B 104A 105C 106A 107C 108B 109B 110A
111A 112C 113C 114B 115A 116C 117A 118A 119B 120B

 

Đáp án môn GDCD – mã đề 316
81D 82A 83A 84C 85D 86C 87B 88A 89B 90C
91B 92D 93A 94D 95A 96D 97D 98A 99C 100C
101D 102C 103D 104C 105B 106D 107B 108D 109A 110C
111A 112D 113D 114C 115A 116B 117B 118A 119B 120D

 

Đáp án môn GDCD – mã đề 317
81B 82A 83C 84A 85D 86C 87A 88C 89C 90C
91D 92C 93B 94A 95D 96B 97A 98B 99C 100D
101A 102D 103A 104C 105B 106B 107A 108B 109D 110B
111C 112A 113C 114B 115D 116D 117D 118C 119B 120D

 

Đáp án môn GDCD – mã đề 318
81C 82A 83D 84B 85D 86D 87D 88C 89B 90C
91A 92A 93A 94B 95B 96D 97C 98D 99C 100C
101C 102B 103B 104D 105B 106D 107A 108A 109B 110D
111C 112B 113C 114D 115C 116C 117D 118B 119C 120B

 

Đáp án môn GDCD – mã đề 319
81B 82A 83C 84B 85A 86A 87B 88D 89A 90D
91A 92B 93A 94D 95A 96A 97B 98D 99D 100D
101C 102C 103B 104D 105C 106D 107D 108A 109B 110A
111D 112D 113A 114B 115A 116D 117A 118B 119B 120A

 

Đáp án môn GDCD – mã đề 320
81B 82B 83B 84D 85D 86A 87B 88C 89D 90D
91B 92C 93A 94A 95B 96C 97D 98D 99A 100A
101B 102A 103C 104B 105C 106A 107B 108C 109B 110B
111D 112C 113D 114A 115A 116C 117C 118A 119C 120D

 

Đáp án môn GDCD – mã đề 321
81A 82C 83C 84B 85A 86B 87C 88B 89A 90C
91D 92C 93D 94C 95D 96D 97C 98D 99B 100D
101D 102A 103B 104C 105C 106B 107C 108A 109A 110A
111B 112D 113B 114C 115A 116D 117A 118D 119D 120B

 

Đáp án môn GDCD – mã đề 322
81C 82B 83C 84D 85C 86C 87A 88D 89D 90A
91A 92B 93C 94B 95A 96A 97D 98B 99A 100C
101D 102D 103B 104D 105D 106C 107D 108D 109C 110A
111A 112D 113B 114A 115B 116C 117A 118C 119B 120B

 

Đáp án môn GDCD – mã đề 323
81D 82D 83B 84C 85D 86C 87C 88B 89D 90C
91D 92D 93A 94B 95A 96B 97B 98D 99B 100A
101D 102B 103B 104A 105C 106A 107C 108A 109D 110A
111C 112A 113A 114D 115C 116D 117C 118A 119D 120D

 

Đáp án môn GDCD – mã đề 324
81D 82C 83C 84D 85D 86C 87D 88B 89A 90A
91A 92D 93A 94B 95A 96B 97B 98A 99B 100B
101B 102C 103D 104C 105A 106D 107D 108D 109B 110D
111D 112C 113A 114A 115B 116C 117C 118A 119B 120B

Không thể phủ nhận tầm quan trọng của môn GDCD trong chương trình học, nhưng suy cho cùng đây cũng là một môn học khá khó cho học sinh. Luyện thi Đa Minh sẽ cố gắng cập nhật các thông tin về bài thi, đáp án đề thi THPT Quốc gia môn GDCD chính xác, nhanh chóng nhất. Một lần nữa chúc các sĩ tử có thể hoàn thành bài thi một cách bình tĩnh, tự tin, thoải mái nhé.