Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Dược Hà Nội năm 2014

Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Dược Hà Nội năm 2014

Đại học Dược Hà Nội

Đại học Dược Hà Nội

(Trung tâm luyện thi Đại học Đa Minh) – Năm 2014, Trường Đại học Dược Hà Nội tuyển 650 chỉ tiêu, trong đó 550 chỉ tiêu đào tạo đại học, 100 chỉ tiêu đào tạo cao đẳng.

Chỉ tiêu cụ thể các ngành như sau:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI Ký Hiệu Trường  Mã ngành  Khối Thi Chỉ Tiêu 2014
13-15 Lê Thánh Tông. Q. Hoàn Kiếm. TP. Hà Nội. ĐT: 04.38264465, 04.38254539  DKH      650
Website : wwww.hup.edu.vn        
Các ngành đào tạo đại học:       550
Dược học   D720401 A  
Các ngành đào tạo cao đắng:       100
Dược   C900107 A  

– Tuyển sinh trong cả nước.

– Trình độ đại học: Trường tổ chức thi tuyển sinh theo kì thi chung do Bộ GD&ĐT tổ chức.

– Trình độ cao đẳng không tổ chức thi mà xét tuyển những thí sinh đã dự thi đại học hệ chính quy khối A năm 2014 theo kì thi chung của Bộ GD&ĐT trên cơ sở hồ sơ đăng kí xét tuyển của thí sinh.

– Điều kiện tuyển: Không tuyển thí sinh dị tật, kliuyêt tật chân tay.

– Số chỗ trong KTX: 70