16 phương pháp và kĩ thuật giải nhanh bài tập trắc nghiệm môn Hóa học

16 phương pháp và kĩ thuật giải nhanh bài tập trắc nghiệm môn Hóa học

Trung tâm luyện thi đại học Đa Minh giới thiệu đến các bạn ebook “16 phương pháp và kĩ thuật giải nhanh bài tập trắc nghiệm môn Hóa học” . Các bạn có thể tải về tài liệu này

Nội dung sách 16 PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT GIẢI NHANH BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM MÔN HÓA HỌC gồm

 1. Phương pháp bảo toàn khối lượng
 2. Phương pháp bảo toàn nguyên tố
 3. Phương pháp tăng giảm khối lượng
 4. Phương pháp bảo toàn điện tích
 5. Phương pháp bảo toàn electron
 6. Phương pháp trung bình
 7. Phương pháp quy đổi
 8. Phương pháp đường chéo
 9. Phương pháp hệ số
 10. Phương pháp sử dụng phương trình ion thu gọn
 11. Khảo sát đồ thị
 12. Phương pháp khảo sát tỷ lệ số mol COvà H2O
 13. Phương pháp chia hỗn hợp thành hai phần không đều nhau
 14. Phương pháp mối quan hệ giữa các đại lượng
 15. Phương pháp chọn đại lượng thích hợp
 16. Phương pháp sử dụng công thức kinh nghiệm

Các bạn tải về toàn bộ nội dung sách dưới dạng PDF ở đây