Thí nghiệm về điện trường và đường sức điện

Thí nghiệm về điện trường và đường sức điện

Đường sức điện và điện trườngĐường sức điện và điện trường

Điện trường là một dạng vật chất bao quanh các điện tích. Đường sức điện là đường mà lực điện tác dụng dọc theo nó.

Video sẽ mang đến cho chúng ta một số những thú vị về điện trường,đường sức điện. Cùng với đó là một số đặc điểm quan trọng của đường sức từ:
1. Qua mỗi điểm trong điện trường có một đường sức điện và chỉ một mà thôi.
2. Đường sức điện là những đường có hướng. Hướng của đường sức điện tại một điểm là hướng của vectơ cường độ điện trường tại điểm đó.
3. Đường sức điện là những đường cong không kín. Ra từ điện tích dương và kết thúc ở điện tích âm.
4. Số đường sức đi qua một diện tích nhất định đặt vuông góc với đường sức điện tại điểm mà ta xét thì tỉ lệ với cường độ điện trường tại điểm đó.