Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội tư vấn điểm thi đại học 2013

Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội tư vấn điểm thi đại học 2013

Tư vấn điểm thi đại học 2013Tư vấn điểm thi đại học 2013

(Trung tâm luyện thi đại học Đa Minh) – Trường Đại học Bách Khoa mở chuyên mục tư vấn điểm thi đại học 2013. Các bạn muốn biết thêm thông tin hãy đặt câu hỏi trên trang Web của trường.

Trường ĐHBK Hà Nội đã công bố điểm thi và điểm chuẩn dự kiến.
Các bạn muốn biết thêm thông tin về kết quả thi, kế hoạch nhập học xin mời đặt câu hỏi trên trang Web của trường theo địa chỉ sau:
Website của ĐH Bách Khoa Hà Nội: http://ts.hut.edu.vn/
Các bạn click vào mục Tư vấn điểm thi đại học 2013, sau đó click vào “Gửi câu hỏi

Các cán bộ tuyển sinh của Trường sẽ cố gắng trả lời hết câu hỏi của các bạn trong ngày làm việc.
Trước khi đặt câu hỏi, các bạn nên đọc kỹ các câu đã trả lời. Ban tư vấn sẽ không trả lời lại những câu hỏi trùng lặp.