Đại học Xây Dựng công bố điểm chuẩn dự kiến và điểm xét tuyển NV2

Đại học Xây Dựng công bố điểm chuẩn dự kiến và điểm xét tuyển NV2

Đại học Xây Dựng Hà Nội

Đại học Xây Dựng Hà Nội

(Trung tâm luyện thi đại học Đa Minh) – ĐH Xây dựng vừa công bố dự kiến điểm chuẩn theo ngành, chuyên ngành và kế hoạch xét tuyển nguyện vọng 2 như sau

Căn cứ vào kết quả và chỉ tiêu tuyển sinh năm 2013, Trường Đại học Xây Dựng dự kiến điểm chuẩn theo ngành, chuyên ngành và kế hoạch xét tuyển nguyện vọng 2 như sau:
Điểm chuẩn dự kiến của Đại học Xây Dựng 
Điểm xét tuyển NV2 dự kiến của Đại học Xây Dựng