Công bố quy định tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển của Học viện Ngoại giao

Công bố quy định tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển của Học viện Ngoại giao

Công bố quy định tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển của Học viện Ngoại giaoCông bố quy định tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển của Học viện Ngoại giao

Học viện Ngoại giao vừa công bố quy định về tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thẳng vào học đại học hệ chính quy năm 2016. như sau:

Đối tượng tuyển thẳng là Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến, Chiến sĩ thi đua toàn quốc đã tốt nghiệp trung học;

Người đã trúng tuyển vào Học viện Ngoại giao, nhưng ngay năm đó có lệnh điều động đi nghĩa vụ quân sự hoặc đi thanh niên xung phong tập trung nay đã hoàn thành nghĩa vụ, được phục viên, xuất ngũ mà chưa được nhận vào học ở một trường lớp chính quy dài hạn nào, được từ cấp trung đoàn trong quân đội hoặc Tổng đội thanh niên xung phong giới thiệu, nếu có đủ các điều kiện và tiêu chuẩn về sức khoẻ, có đầy đủ các giấy tờ hợp lệ thì được xem xét tiếp nhận vào học.

Thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic khu vực và quốc tế; trong đội tuyển quốc gia dự cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc tế đã tốt nghiệp trung học phổ thông được tuyển thẳng vào đại học theo ngành phù hợp với môn thi hoặc nội dung đề tài dự thi của thí sinh. Thí sinh trong đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế, dự cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc tế nếu chưa tốt nghiệp trung học sẽ được bảo lưu sau khi tốt nghiệp trung học;

Thí sinh đoạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia của môn Tiếng Anh và đã tốt nghiệp trung học phổ thông được tuyển thẳng vào Học viện theo ngành đúng với môn mà thí sinh đã đoạt giải (ngành Ngôn ngữ Anh);
Đối với thí sinh là người nước ngoài, có nguyện vọng học tại Học viện Ngoại giao, Hội đồng tuyển sinh căn cứ kết quả học tập trung học phổ thông, kết quả kiểm tra kiến thức và tiếng Việt theo quy định của Học viện để xem xét, quyết định cho vào học.

Ngành đào tạo dành cho đối tượng ưu tiên xét tuyển:

Đối với thí sinh đoạt giải Nhất, Nhì và Ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, đã tốt nghiệp trung học sau khi thi THPT quốc gia năm 2016 tại các cụm thi do các trường đại học chủ trì, có kết quả thi đáp ứng tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ GDĐT quy định, Hội đồng tuyển sinh xem xét, quyết định cho vào học tại Học viện Ngoại giao. Cụ thể như sau:

STT Tên môn thi đạt giải học sinh giỏi Tên ngành đào tạo Mã ngành
1 Tiếng Anh Quan hệ quốc tế
Kinh tế quốc tế
Luật Quốc tế
Truyền thông quốc tế
D310206
D310106
D380108
D320407
2 Tiếng Pháp Quan hệ quốc tế
Truyền thông quốc tế
D310206
D320407
3 Toán Quan hệ quốc tế
Kinh tế quốc tế
Luật quốc tế
Truyền thông quốc tế
D310206
D310106
D380108
D320407
4 Vật lý Quan hệ quốc tế
Kinh tế quốc tế
Luật quốc tế
Truyền thông quốc tế
D310206 D310106
D380108
D320407
5 Hóa học Kinh tế quốc tế D310106
6 Văn học Quan hệ Quốc tế
Kinh tế quốc tế
Luật Quốc tế
Truyền thông quốc tế
D310206
D310106
D380108
D320407

Đối với thí sinh đoạt giải Nhất, Nhì và Ba trong cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia, sau khi thi THPT quốc gia năm 2016 tại các cụm thi do các trường đại học chủ trì, có kết quả thi đáp ứng tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ GD&ĐT quy định, Hội đồng tuyển sinh xem xét, quyết định cho vào học theo ngành phù hợp với đề tài mà thí sinh đã đạt giải.

10 chỉ tiêu xét tuyển thẳng

Trường xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT với yêu cầu xếp loại học lực năm lớp 10, 11, 12 đạt từ loại Khá trở lên, được Học viện xem xét, quyết định xét tuyển thẳng vào học ngành Quan hệ quốc tế (Tiếng Trung Quốc). Chỉ tiêu đối tượng xét tuyển thẳng tối đa 10 thí sinh.
Những thí sinh này phải học bổ sung kiến thức 1 năm học trước khi vào học chính thức. Chương trình học dựa trên cơ sở quy định môn học bồi dưỡng kiến thức và đánh giá đối với học sinh hệ dự bị đại học theo quy định của Bộ GD&ĐT.