Giới thiệu về trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Giới thiệu về trường Đại học Sư phạm Hà Nội

(Trng tâm luyện thi đại học Đa Minh) – Trường Đại học Sư phạm Hà Nội là một trung tâm đào tạo đại học, sau đại học, nghiên cứu và ứng dụng khoa học giáo dục và đa ngành chất lượng cao, là một trong các trường trọng điểm trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam.

Các khoa và bộ môn trực thuộc

Hiện nay, trường Đại học Sư phạm Hà Nội có 23 khoa và 2 bộ môn trực thuộc
 1. Khoa Toán-Tin
 2. Khoa Công nghệ thông tin
 3. Khoa Vật lý
 4. Khoa Hóa học
 5. Khoa Sinh học
 6. Khoa Sư phạm kỹ thuật
 7. Khoa Ngữ văn
 8. Khoa Lịch sử
 9. Khoa Địa lý
 10. Khoa Giáo dục chính trị
 11. Khoa Tâm lý giáo dục
 12. Khoa Quản lý giáo dục
 13. Khoa Giáo dục đặc biệt
 14. Khoa Giáo dục thể chất
 15. Khoa Giáo dục quốc phòng
 16. Khoa Giáo dục mầm non
 17. Khoa Giáo dục tiểu học
 18. Khoa Việt Nam học
 19. Khoa Nghệ thuật
 20. Khoa Tiếng Anh
 21. Khoa Tiếng Pháp
 22. Khoa Công tác xã hội
 23. Khoa Triết học

2 bộ môn là:

 1. Bộ môn Tiếng Trung
 2. Bộ môn Tiếng Nga

Các trường trực thuộc

 • Trường Trung học Phổ thông Chuyên Đại học Sư phạm
 • Trường THCS – THPT Nguyễn Tất Thành
 • Trường Mầm non Búp sen xanh
(Trung tâm luyện thi đại học Đa Minh gửi tới các bạn một số thông tin về trường Sư phạm Hà Nội để các bạn tham khảo chọn ngành học)