Giới thiệu trường Kinh tế quốc dân

Giới thiệu trường Kinh tế quốc dân

(Trung tâm luyện thi đại học Đa Minh) – Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (tiếng Anh: National Economics University, viết tắt là NEU) là trường đại học đầu ngành Kinh tế và là Đại học trọng điểm quốc gia Việt Nam duy nhất về Kinh tế ở miền Bắc Việt Nam.

Nhiệm vụ
Đại học Kinh tế quốc dân được chính phủ giao thực hiện 3 nhiệm vụ chính là:
– Chuyên đào tạo cán bộ quản lý kinh tế và quản trị kinh doanh bậc đại học và sau đại học.
– Tư vấn các chính sách vĩ mô cho nhà nước Việt Nam,
– Chuyển giao và tư vấn công nghệ quản lý và quản trị, đặc biệt là các chuyên ngành kinh tế quốc tế. 

Lịch sử
 Trường Đại học Kinh tế Quốc dân được thành lập theo Nghị định số 678-TTg ngày 25 tháng 1 năm 1956 với tên gọi ban đầu là Trường Kinh tế Tài chính. Lúc đó, Trường được đặt trong hệ thống Đại học nhân dân Việt Nam trực thuộc Thủ tướng Chính phủ.
Ngày 22 tháng 5 năm 1958, Thủ tướng Chính Phủ ra Nghị định số 252-TTg đổi tên trường thành Trường Đại học Kinh tế Tài chính trực thuộc Bộ Giáo dục.
Tháng 1 năm 1965 Trường lại một lần nữa được đổi tên thành trường Đại học Kinh tế Kế hoạch.
Ngày 22 tháng 10 năm 1985, Bộ trưởng Bộ đại học và Trung học chuyên nghiệp (nay là Bộ Giáo dục và Đào tạo) ra Quyết định số 1443/QĐ-KH đó đổi tên Trường thành trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Hợp tác quốc tế
Trường Đại học KTQD có quan hệ trao đổi, hợp tác nghiên cứu – đào tạo với nhiều trường đại học, viện nghiên cứu nổi tiếng và nhiều tổ chức quốc tế của các nước như Liên Bang Nga, Trung Quốc, Bungari, Ba Lan, CH Sec và Slụvakia, Anh, Pháp, Mỹ, Úc, Nhật, Thuỵ Điển, Hà Lan, CHLB Đức, Canada, Hàn Quốc, Tháii Lan…Đặc biệt, trường cũng nhận được tài trợ của các nước và các tổ chức quốc tế như tổ chức Sida (Thuỵ Điển), UNFPA, CIDA (Canada), JICA (Nhật Bản), Chính phủ Hà Lan, ODA (Vương quốc Anh), UNDP, Ngân hàng Thế giới, Quỹ Ford (Mỹ), Quỹ Hanns Seidel (Đức) … để tổ chức nghiên cứu, xây dựng chương trình đào tạo và mở các khoá đào tạo thạc sĩ tại Trường về kinh tế, quản lý, quản trị kinh doanh và các lớp bồi dưỡng về kinh tế thị trường… Đồng thời, Trường cũng có quan hệ với nhiều công ty nước ngoài trong việc đào tạo, nghiên cứu và cấp học bổng cho sinh viên.

Mục tiêu
Mục tiêu phấn đấu của Trường đến năm 2020 là trở thành một trường đại học hiện đại với đầy đủ các trang thiết bị tiên tiến. Để đảm bảo chất lượng giảng dạy và học tập đạt tiêu chuẩn quốc tế, Trường đang nâng cấp hệ thống phòng học, mua các thiết bị hiện đại, soạn và xuất bản giáo trình và các tài liệu tham khảo, hệ thống thông tin phục vụ đào tạo và nghiên cứu, đổi mới và nâng cấp cơ sở vật chất hiện có với những trang thiết bị hiện đại.

Các khoa, ngành của trường
Các khoa

 1. Khoa Bất động sản và kinh tế tài nguyên
 2. Khoa Du lịch và khách sạn
 3. Khoa đầu tư
 4. Khoa Giáo dục quốc phòng
 5. Khoa Kế hoạch và phát triển
 6. Khoa Khoa học quản lý
 7. Khoa Bảo hiểm
 8. Khoa Kinh tế học
 9. Khoa Môi trường và đô thị
 10. Khoa Kinh tế và quản lý nguồn nhân lực
 11. Khoa Lý luận chính trị
 12. Khoa Luật
 13. Khoa Marketing
 14. Khoa Ngoại ngữ kinh tế
 15. Khoa Quản trị kinh doanh
 16. Khoa Tại chức
 17. Khoa Thống kê
 18. Khoa Tin học kinh tế
 19. Khoa Toán kinh tế

Các ngành

 1. Ngành Kinh tế
 2. Ngành Quản trị kinh doanh
 3. Ngành Ngân hàng – Tài chính
 4. Ngành Kế toán
 5. Ngành Hệ thống thông tin kinh tế
 6. Ngành Luật
 7. Ngành Khoa học máy tính
 8. Ngành Quản trị nhân lực
 9. Ngành Thống kê kinh tế
 10. Ngành Marketing
 11. Ngành Toán ứng dụng trong kinh tế
 12. Ngành Kinh tế tài nguyên
 13. Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
 14. Ngành Bất động sản
 15. Ngành Ngôn ngữ Anh

Trên đây là một số thông tin giới thiệu về trường Đại học Kinh tế quốc dân mà các bạn đang luyện thi vào trường cần biết để tham khảo khi chọn ngành học