Bài thơ dặn dò học sinh trước lúc đi thi

Bài thơ dặn dò học sinh trước lúc đi thi

Bài thơ dặn dò học sinh trước lúc đi thi

Bài thơ dặn dò học sinh trước lúc đi thi

Bài thơ “Lời cô dạy trước lúc đi thi” chính là những tình cảm, những lo lắng của các thầy cô giáo gửi đến những học trò yêu dấu của minh

LỜI CÔ DẠY TRƯỚC LÚC ĐI THI

Đi thi mà không phân tích đề thì khác gì nhường đường cho bạn khác

Không căn thời gian chuẩn xác có nghĩa là tự phá nát bài mình

Đi thi mà gạch xóa linh tinh là “tạo điều kiện” cho thầy cô trừ điểm

Phải tỏ ra “nguy hiểm” – chớ để bạn khác nhìn bài

Không được viết dài với những câu ít điểm

Với những câu “hiểm” – cần phân tích kĩ càng

Không được chủ quan – kể cả những đề luyện kĩ

Viết lách cụ tỉ, cẩn thận, gọn gàng

Chữ nghĩa thẳng hàng, thưa, đều, to tát

Đặc biệt linh hoạt khi bị “lơ mơ”

Ngữ pháp phải đưa trong phần đầu đoạn

Không được vi phạm hình thức đoạn văn

Nếu không thuộc lòng – diễn xuôi – cần thiết/tối thiểu phải viết: nghệ thuật -> nội dung/Nếu là bài văn cùng đường -> tóm tắt

Phải nắm thật chắc: nghị luận – thuyết minh

Đừng có “giật mình” trước đề NL (XH)

“Thần chú” đã chuẩn – cứ thế bám vào

Đừng chém tào lao, phải đi đúng hướng

Ví dụ, dẫn chứng: cụ thể, điển hình

Bài học với mình – viết hay, viết tốt

Những câu đã thuộc, làm trước, làm ngay

Thấy bạn làm dài mình đừng… cà cuống

Khi gác bút xuống, đọc kĩ -> tìm sao

Giấy trắng nộp bài là điều tối kị

Với các giám thị – tuyệt đối phải ngoan

Với bạn cùng bàn – nhẹ nhàng, thân ái

Nghe nhiều hơn nói để tránh lộ bài

Bản lĩnh anh tài – không nghe “đài địch”

(Nhưng nên phân tích – biết đâu có lợi cho ta)

“Trúng tủ” xảy ra không hò la sớm

Bài còn, giờ vướng – viết kết khẩn trương

Ngữ pháp – đừng quên: gạch chân, chú thích

Giương cung -> trúng đích mang chiến thắng về!

Cô lo trăm bề – trò về – gọi gấp

Mong muốn cháy bỏng: may mắn trò ơi!