Nghề Quân nhân chuyên nghiệp

Nghề Quân nhân chuyên nghiệp

Để đảm bảo quốc phòng an ninh, hầu hết các quốc gia đều có lực lượng vũ trang. Đó là lực lượng có tổ chức, được trang bị vũ khí, phương tiện, kỹ thuật quân sự và huấn luyện quân sư. Quân đội nhân dân (gồm bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, bộ đội biên phòng) là một trong những lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam. Bộ đội là những người có nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu đánh bại kẻ thù xâm lược, bảo vệ Tổ quốc.

Quân đội Việt Nam không chỉ có nhiệm vụ canh giữ bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, từ biên giới, hải đảo, vùng trời, vùng biển mà còn là lực lượng đi đầu trong công tác và sản xuất. Trong quân đội có rất nhiều ngành nghề khác nhau trong xã hội: giáo viên, bác sĩ, kỹ sư thiết kế, chế tạo máy, công nhân, nghệ sĩ và cả doanh nhân trong các lĩnh vực kinh tế quân đội v.v…

– Quân nhân chuyên nghiệp: là những quân nhân được đào tạo, có trình độ chuyên môn kỹ thật cần thiết cho công tác chỉ huy, chiến đấu, đảm bảo chiến đấu, xây dựng quân đội và tình nguyện phục vụ lâu dài trong quân đội.

Một số địa chỉ đào tạo :

* Muốn làm việc trong ngành quốc phòng, bạn có thể đi theo một trong hai con đường sau:

– Đi nghĩa vụ quân sự, rồi đi học trở thành sĩ quan hoặc quân nhân chuyên nghiệp phục vụ trong quân đội lâu dài.

– Học xong phổ thông và thi thẳng vào các trường thuộc quân đội.

* Một số trường đào tạo thuộc quân đội:

– Trường Sĩ quan Lục quân (đào tạo sĩ quan chỉ huy phân đội binh chủng hợp thành), Học viện Chính tri Quân sự (đào tạo sĩ quan chính trị và cán bộ chính trị trung, sư đoàn), Học viện Hậu cần (đào tạo sĩ quan hậu cần cấp phân đội và cấp cao hơn), Học viện Kỹ thuật Quân sự (đào tạo kỹ sư quân sự), Học viện Khoa học quân sự (đào tạo cán bộ khoa học quân sự, sĩ quan khoa học quân sự), Học viện Quân y (đào tạo bác sĩ đa khoa, bác sĩ đa khoa cử tuyển, bác sĩ các tuyến cơ sở ngành y tế quân đội và dược sĩ Đại học cho ngành quân y), Học viện Hải quân (đào tạo sĩ quan cấp phân đội bậc Đại học), Học Viện Phòng không – Không quân (đào tạo sĩ quan lái máy bay, sĩ quan chỉ huy phân đội), Học viện Biên phòng (đào tạo bộ đội biên phòng).

Ngoài ra, còn có: Trường Sĩ quan Pháo binh, Trường Sĩ quan Tăng – Thiết giáp, các trường trung học chuyên nghiệp, sơ cấp, các trường quân sự quân khu, quân đoàn và các trường quân sự các tỉnh, thành phố đào tạo cán bộ chỉ huy cấp tiểu đội bộ binh và chuyên môn kỹ thuật v.v..

Điều kiện làm việc và cơ hội nghề nghiệp

Môi trường quân đội và những quy định nghiêm ngặt giúp bạn tôi luyện tác phong của một quân nhân, ý chí sắt đá, tính kỷ luật nghiêm khắc, tinh thần đồng đội v.v… Có thể bạn sẽ phải đi bất cứ đâu và nhận bất cứ nhiệm vụ nào, kể cả những nhiệm vụ nguy hiểm nhất. Dù bạn ở đâu và làm gì thì đó đều vì Tổ quốc đang cần bạn. Cũng giống như trong ngành công an, trong quân đội, bạn được phân công công tác sau khi tốt nghiệp và có mức thu nhập ổn định. Hiện nay, các doanh nghiệp quân đội làm kinh tế đã khá phổ biến và đang rất phát triển. Đây cũng là cơ hội tốt nếu bạn yêu thích và phù hợp với hoạt động kinh doanh.

Kỹ năng và phẩm chất

Kiến thức

– Kiến thức về luật pháp, chủ trương, đường lối của nước ta
– Kiến thức văn hóa, xã hội

Khả năng

– Tính kỷ luật, nghiêm túc.
– Can đảm, chấp nhận mạo hiểm, chịu được gian khổ.

Kỹ năng

– Tinh thần đoàn kết.
– Trung thực, nhân hậu.

Thái độ

– Lòng yêu nước tha thiết.
– Lạc quan, yêu đời.

 

Mức lương theo quy định

Theo Nghị định 31/2012/NĐ-CP của Chính phủ, mức lương tối thiểu chung thực hiện từ 1-5-2012 là 1.050.000 đồng/tháng, tăng 220.000 đồng/tháng (tương đương với 26,5%) so với mức lương 830.000 đồng/tháng hiện đang áp dụng.

Mức lương tối thiểu chung nêu trên áp dụng với cán bộ, công chức, viên chức, các đối tượng thuộc lực lượng vũ trang và người lao động làm việc ở các cơ quan, đơn vị, tổ chức…

Theo Nghị định 31/2012/NĐ-CP của Chính phủ, mức lương tối thiểu chung thực hiện từ 1-5-2012 là 1.050.000 đồng/tháng, tăng 220.000 đồng/tháng (tương đương với 26,5%) so với mức lương 830.000 đồng/tháng hiện đang áp dụng.

Mức lương tối thiểu chung nêu trên áp dụng với cán bộ, công chức, viên chức, các đối tượng thuộc lực lượng vũ trang và người lao động làm việc ở các cơ quan, đơn vị, tổ chức…

Quân nhân chuyên nghiệp (QNCN) có bảng lương tương ứng của nhóm 1 và nhóm 2. Với QNCN cao cấp có từ bậc 1 đến bậc 12. QNCN trung cấp, QNCN sơ cấp có từ bậc 1 đến bậc 10. Riêng mức lương của công nhân viên chức quốc phòng thực hiện theo các Thông tư hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính.