Lớp 12 thầy Hùng sắp học chuyên đề tổ hợp – xác suất

Lớp 12 thầy Hùng sắp học chuyên đề tổ hợp – xác suất

(Luyện thi đại học Đa Minh) Lớp đại 12 thầy Hùng (MAH) sẽ sắp học về tổ hợp xác suất ngày 20/12/2012, lúc 8 giờ, Thứ 5. Luyện thi Đa Minh dành cho các bạn học sinh một số bài viết vui về môn học này trong đời sống, từ chuyện dắt người già qua đường đến …. đánh số đề, sinh con trai con gái,…

Một số bài viết trên Luyện Thi Đa Minh về xác suất:

  • Thư giãn với xác suất
  • Ảo tưởng của tay đánh bạc, sự kiện độc lập và luật số lớn