ĐH Bách Khoa HN trở thành thành viên các trường ĐH Kỹ thuật hàng đầu Châu Á

ĐH Bách Khoa HN trở thành thành viên các trường ĐH Kỹ thuật hàng đầu Châu Á

Từ tháng 1/2015, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội đã trở thành thành viên chính thức của Hiệp hội các trường đại học kỹ thuật hàng đầu khu vực Châu Á – Thái Bình Dương AOTULE (Asia-Oceania Top University League on Engineering).

AOTULE được thành lập năm 2007. Hiện nay, Hiệp hội gồm 13 thành viên, là các trường đại học kỹ thuật đứng đầu của 13 nước trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.

Để trở thành thành viên của Hiệp hội, trường ĐH Bách Khoa Hà Nội đã đáp ứng được các tiêu chí cần thiết: là trường đại học kỹ thuật đứng đầu tại Việt Nam và được 2 thành viên trong Hiệp hội giới thiệu.

Ngày 28/11/2014 vừa qua, cuộc họp thường niên của Hiệp hội AOTULE lần thứ 9 tại Melbourne (Úc) đã diễn ra. TS Nguyễn Phú Khánh – Trưởng phòng Hợp tác Quốc tế, Trường ĐHBK Hà Nội đã đại diện Trường có bài trình bày về các hoạt động đào tạo, nghiên cứu, chương trình hợp tác quốc tế và trao đổi của ĐHBK Hà Nội. Trong cuộc họp này, tất cả 11 trường thành viên của Hiệp hội đã bỏ phiếu đồng ý để ĐHBK Hà Nội trở thành thành viên chính thức của AOTULE.

Tháng 12/2014, Trường ĐHBK Hà Nội và Viện Công nghệ IITM (Ấn Độ) đã hoàn tất các thủ tục để trở thành 2 thành viên mới của Hiệp hội.

Các hoạt động chính của Hiệp hội AOTULE nhằm đẩy mạnh hợp tác giữa các trường đại học hàng đầu trong khu vực thông qua các cuộc họp Ủy ban Điều hành, hội thảo khoa học và công nghệ, chương trình hợp tác đào tạo và nghiên cứu, chương trình trao đổi cán bộ, sinh viên. Vì vậy, việc trở thành một thành viên chính thức của AOTULE sẽ mang đến những cơ hội cho ĐHBK Hà Nội trong việc nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học thông qua các hoạt động hợp tác và trao đổi với các trường hàng đầu trong khu vực.