CĐ Sư phạm Hà Nam sẽ là cơ sở 2 của ĐH Sư phạm HN

CĐ Sư phạm Hà Nam sẽ là cơ sở 2 của ĐH Sư phạm HN

UBND tỉnh Hà Nam chủ trương bàn giao lại Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nam cho Trường Đại học Sư phạm Hà Nội quản lý và sử dụng.

Sau khi bàn giao, Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nam sẽ là cơ sở 2 của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Việc bàn giao Trường CĐ Sư phạm Hà Nam cho Trường ĐH Sư phạm Hà Nội sẽ thu hút các trường ĐH có uy tín về đầu tư cơ sở 2 tại tỉnh Hà Nam nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, tăng dân số cơ học về tỉnh, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, nhất là thương mại và dịch vụ của tỉnh Hà Nam.

Phía UBND tỉnh Hà Nam cũng đã đề nghị Trường ĐH Sư phạm Hà Nội xem xét, tạo điều kiện để tiếp nhận tối đa đội ngũ cán bộ, giảng viên, công nhân viên của Trường CĐ Sư phạm Hà Nam; duy trì các mã ngành đào tạo sư phạm hiện có của Trường CĐ Sư phạm Hà Nam, để tiếp tục đào tạo giáo viên mầm non, tiểu học và trung học cơ sở cho tỉnh.

Phía Trường ĐH Sư phạm Hà Nội cũng khẳng định, quá trình bàn giao, tiếp nhận sẽ không ảnh hưởng gì đến công tác đào tạo của Trường CĐ Sư phạm Hà Nam trong năm học 2015 – 2016.