luyenthidaminh.vn

Tỷ lệ chọi trường Y

Tỷ lệ chọi trường Y

Ngày 7/5, 4 trường đại học Y đã công bố tỷ lệ chọi trong kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng 2013. Đó là các trường: Đại học Y Hà Nội, Đại học Y Thái Bình, Đại học Y Hải Phòng và Đại học Y tế Công cộng.

Kỳ thi tuyển sinh năm 2013, chỉ tiêu tuyển sinh toàn ngành vào Đại học Y Hà Nội tăng 50 hồ sơ so với kỳ tuyển sinh năm 2012.

Năm nay, chỉ tiêu tuyển sinh toàn ngành của Đại học Y Hà Nội là 1.050 hồ sơ, trong đó có 15.400 người đăng kí dự tuyển. Tỷ lệ chọi là 1/14.

Thí sinh tập trung đông vào các ngành học: Bác sĩ đa khoa (chỉ tiêu: 550); Bác sĩ Y dự phòng (chỉ tiêu :100); Cử nhân điều dưỡng (chỉ tiêu: 100)…

Dưới đây là danh sách tỷ lệ chọi cụ thể của 4 trường đại học Y:

 
 
ST
Tên trường Mã trường Tên ngành Chỉ tiêu Đại học Chỉ tiêu cao đẳng Số người đăng kí dự tuyển Tỷ lệ chọi (theo số người ĐKDT) Tỷ lệ chọi (theo số người đến thi)
1 Đại học Y Hà Nội YHB Toàn ngành 1.050   15.400 1/14  
2 Đại học Y Hải Phòng YPH Toàn ngành 720   12.500 1/17  
3 Đại học Y Thái Bình YTB Toàn ngành 1.100   10.050 1/9  
4 Đại học Y tế Công Cộng YTC Toàn ngành 170   2.937 1/17  

Exit mobile version