Category: Tuyển sinh ĐH – CĐ

Thư viện Đại học Bách Khoa

Thư viện Đại học Bách Khoa

(Luyện thi đại học Đa Minh) “Đã đến lúc cần thiết phải xây dựng cổng thông tin, phần mềm tra cứu chung cho thư viện các trường ĐH khối kỹ thuật nhằm phục vụ cho công tác tìm và khai thác thông tin, đáp ứng nhu cầu thông tin phục vụ công tác nghiên cứu, giảng dạy, học sinh của giảng viên, sinh viên”.