Category: Tuyển sinh

Ngày 7/5, 4 trường đại học Y đã công bố tỷ lệ chọi trong kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng 2013. Đó là các trường: Đại học Y Hà Nội, Đại học Y Thái Bình, Đại học Y Hải Phòng và Đại học Y tế Công cộng.