Nguyên tắc hoạt động của máy phát điện xoay chiều

Nguyên tắc hoạt động của máy phát điện xoay chiều dựa vào hiện tượng cảm ứng điện từ: khi từ thông qua một vòng dây biến thiên điều hòa, trong vòng dây xuất hiện một suất điện động cảm ứng xoay chiều.
Các em hãy để ý kim của ampe kế đo điện áp cảm ứng biến đổi và đảo chiều khi khung dây quay trong từ trường