Category: news

(Luyện thi đại học Đa Minh) Lớp đại 12 thầy Hùng (MAH) sẽ sắp học về tổ hợp xác suất ngày 20/12/2012, lúc 8 giờ, Thứ 5. Luyện thi Đa Minh dành cho các bạn học sinh một số bài viết vui về môn học này trong đời sống, từ chuyện dắt người già qua đường đến …. đánh số đề, sinh con trai con gái,…