Lịch thi THPT quốc gia 2016

Chia sẻ lịch thi THPT quốc gia 2016

Lịch thi THPT quốc gia 2016Lịch thi THPT quốc gia 2016

Lịch thi THPT quốc gia 2016

Kỳ thi THPT Quốc gia 2016 tổ chức thi 8 môn gồm: Toán, Văn, Lịch sử, Địa lý, Vật lý, Hóa học, Sinh học, ngoại ngữ. Các môn Toán, Văn, Lịch sử, Địa lý thi theo hình thức tự luận, thời gian làm bài 180 phút. Các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học thi theo hình thức trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút. Các môn ngoại ngữ thi viết và trắc nghiệm. Riêng đề thi môn Ngữa văn có 2 phần đọc hiểu và làm văn.

Ngày 30/6, 8g sáng thí sinh làm thủ tục dự thi gồm Nhận thẻ dự thi và đính chính các sai sót nếu có.
Lịch thi THPT quốc gia 2016 được công bố như sau:

Ngày Buổi Môn thi Thời gian làm bài Giờ phát đề thi cho thí sinh Giờ bắt đầu làm bài
1/7 SÁNG Toán 180 phút 7g25 7g30
CHIỀU Ngoại ngữ 90 phút 14g15 14g30
2/7 SÁNG Ngữ văn 180 phút 7g25 7g30
CHIỀU Vật lí 90 phút 14g15 14g30
3/7 SÁNG Địa lí 180 phút 7g25 7g30
CHIỀU Hóa học 90 phút 14g15 14g30
4/7 SÁNG Lịch sử 180 phút 7g25 7g30
CHIỀU Sinh học 90 phút 14g15 14g30

 

Tải về lịch thi THPT quốc gia 2016 dạng PDF dưới đây