Giới thiệu về ngành kinh tế tài nguyên môi trường

Giới thiệu về ngành kinh tế tài nguyên môi trường

Kinh tế tài nguyên môi trường là một ngành khá triển vọng trên các nước.tuy nhiên ngành này vẫn chưa được nhiều các bạn trẻ quan tâm đến.

1. Ngành kinh tế tài nguyên môi trường là gì?

Ngành kinh tế tài nguyên môi trường là một ngành đa lĩnh vực, mới được hình thành trên cơ sở hợp nhất nhiều lĩnh vực quản lý nhà nước.

2. Ngành kinh tế tài nguyên môi trường làm gì?

Tham gia nghiên cứu và giảng dạy tại các trường đại học, cao đẳng các lĩnh vực liên quan đến kinh tế tài nguyên và môi trường.

Chuyên viên,lãnh đạo ở các cơ quan quản lý tài nguyên, môi trường các cấp.

Ngành kinh tế tài nguyên môi trường
 

Làm việc tại các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, dịch vụ… các lĩnh vực liên quan đến môi trường như sản xuất sạch và tiết kiệm năng lượng và tài nguyên thiên nhiên, hàng hóa thân thiện môi trường, định hướng tiêu dùng xanh…

3. Điều kiện làm việc và cơ hội nghề nghiệp trong ngành kinh tế tài nguyên môi trường

Cán bộ quản lý hay chuyên viên làm việc Các cơ quan quản lý Nhà nước về tài nguyên và môi trường môi trường ở Trung Ương và địa phương: Bộ Tài nguyên và Môi trường, các sở Tài nguyên và Môi trường, Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất.

Cán bộ quản lý hay chuyên viên làm việc tại các công ty tư vấn về đầu tư, kinh doanh, tài nguyên và môi trường

Cử nhân ngành kinh tế tài nguyên có thể làm việc ở các tổ chức liên quan đến tài nguyên môi trường và tài chính (xây dựng chính sách, thuế, phí ô nhiễm và khai thác tài nguyên), kế hoạch và đầu tư (xây dựng, đánh giá, thẩm định, quản lý và thực hiện dự án về cải tạo môi trường và khai thác tài nguyên, quản lý nhà nước về môi trường và tài nguyên).

Cụ thể:

Ngành kinh tế tài nguyên môi trường
 

Nhân viên,Quản lý: đảm nhiệm công tác tư vấn, quản lý, phân tích các vấn đề về môi trường tại các công ty tư vấn, các doanh nghiệp khai thác và kinh doanh tài nguyên và cải thiện ô nhiễm môi trường, các doanh nghiệp sản xuất hàng hóa, dịch vụ.

Chuyên viên,Quản lý tại các cơ quan quản lý nhà nước, sở ban ngành có liên quan đến kinh tế tài nguyên, quản lý tài nguyên thiên nhiên, như Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,…

Nghiên cứu viên và giảng viên: nghiên cứu và giảng dạy tại các cơ sở giáo dục Cao đẳng, Đại học, Trung học chuyên nghiệp, và các cơ sở nghiên cứu; có thể đảm nhận công việc như tham gia nghiên cứu các vấn đề có liên quan đến kinh tế tài nguyên và kinh tế môi trường.

Chuyên viên,Quản lý tại các dự án của chính phủ và phi chính phủ về quản lý và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.4. Tố chất cần có trong ngành là gì?

Kiến thức

Định hướng các vấn đê mang tính chiến lược
Xây dựng các chính sách về tài nguiyeen môi trường
Quản lý điều hành các chính sách

Kỹ năng

kỹ năng lãnh đạo,phân tích,tư duy
Trình độ tin hoạc,toeic đạt chuẩn
Kỹ năng thuyết trình và làm việc nhóm
Khả năng giao tiêp,đàm phán,thuyết phục
Ra quyết định

Ngành kinh tế tài nguyên môi trường
 

Thái độ

5. Một số địa chỉ đào tạo ngành kinh tế tài nguyên môi trường

Trường ĐH Tây Nguyên Và Môi Trường HN
Trường ĐH Cần Thơ
Trường ĐH Nông Lâm TP HCM
ĐH Mỏ Địa Chất
ĐH Tài Nguyên Và Môi Trường
ĐH Khoa Học Tự Nhiên
ĐH Lâm Nghiệp…