Điểm trúng tuyển vào ĐH Giao thông vận tải Tp.HCM

Điểm trúng tuyển vào ĐH Giao thông vận tải Tp.HCM

Điểm trúng tuyển vào Đại học Giao thông vận tải Tp HCM như sau

Ghi chú: Điểm chuẩn dưới đây là tính cho thí sinh ở KV3. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm.

Điểm chuẩn Đại học Giao thông vận tải Tp HCM 2015