Điểm trúng tuyển ĐH Sư phạm HN

Điểm trúng tuyển ĐH Sư phạm HN

Điểm trúng tuyển các ngành trường Đại học Sự phạm Hà Nội như sau

Điểm trúng tuyển ĐH Sư phạm Hà Nội
 
Tra cứu danh sách trúng tuyển, các bạn vào web của trường http://hnue.edu.vn/ để tra cứu