Điểm chuẩn ĐH Dược HN 2015

Điểm chuẩn ĐH Dược HN 2015

Điểm chuẩn ĐH Dược HN 2015Điểm chuẩn ĐH Dược HN 2015

Điểm trúng tuyển đại học chính quy trường ĐH Dược HN năm 2015 như sau

Chỉ tiêu đại học chính quy năm 2015: 550, đã bao gồm 30 thí sinh trúng tuyến theo diện tuyến thẳng, 08 thí sinh diện ưu tiên xét tuyển, 22 thí sinh dự bị đại học dân tộc, 09 thí sinh diện cử tuyến đã học 1 năm dự bị đại học.

Điểm trúng tuyển đại học chính quy trường ĐH Dược HN năm 2015 như sau:

Điểm trúng tuyển ĐH Dược HN
Ghi chú:
– Tại các khu vực đều xác định điểm trúng tuyển cho 3 đối tượng: học sinh phổ thông (HSPT), ưu tiên 2 (ƯT2), ưu tiên 1 (ƯT1),
– Mức chênh lệch điểm trúng tuyến giữa các nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0 điểm và giữa các khu vực kế tiếp là 0,5 điếm,