Điểm chuẩn vào ĐH Bách Khoa Hà Nội 2015

 

Điểm chuẩn vào ĐH Bách Khoa Hà Nội 2015Điểm chuẩn vào ĐH Bách Khoa Hà Nội 2015

Điểm chuẩn chính thức vào trường ĐH Bách Khoa Hà Nội năm nay như sau

1. Cách tính điểm chuẩn

Điểm chuẩn của thí sinh được tính theo công thức sau:

– Đối với các nhóm ngành không có quy định môn chính:

Điểm chuẩn ĐH Bách Khoa HN

– Đối với các nhóm ngành có quy định môn chính:

Điểm chuẩn ĐH bách khoa HN

 

2. Điểm chuẩn các nhóm ngành

Ghi chú: Điểm chuẩn trên đây là tính cho thí sinh ở KV3. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm.

HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

Điểm chuẩn ĐH Bách Khoa Hà Nội 2015

HỆ CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

Điểm chuẩn ĐH Bách Khoa HN