Đề và Đáp án Đại học môn Lịch sử khối C năm 2014

 

Đề và Đáp án Đại học môn Lịch sử khối C năm 2014Đề và Đáp án Đại học môn Lịch sử khối C năm 2014

(Trung tâm luyện thi Đại học Đa Minh) – Đề và đáp án thi Đại học môn Lịch sử khối C năm 2014 chính thức của Bộ Giáo dục – Đào tạo. ĐỀ THI và ĐÁP ÁN được trình bày đầy đủ, rõ ràng và chi tiết trên Website hoặc các bạn có thể tải về máy.

Đề và Đáp án thi Đại học năm 2014
Tải xuống đề thiđáp án