luyenthidaminh.vn

Đào tạo Cử nhân Y tế công cộng tại Đại học Y Hà Nội

Đào tạo Cử nhân Y tế công cộng tại Đại học Y Hà Nội

Ngành Y tế công cộng

Trung tâm luyện thi đại học Đa Minh cung cấp thông tin cho các bạn chọn lựa ngành Y tế công cộng và chương trình đào tạo Cử nhân Y tế công cộng của trường Đại học Y Hà Nội

  • Ngành Y tế công cộng là gì

Y tế công cộng là khoa học về bảo vệ và nâng cao sức khoẻ cộng đồng thông qua giáo dục, khuyến khích lối sống lành mạnh, phát hiện dịch bệnh và các biện pháp phòng chống.

  • Mục đích của Y tế công cộng

Trọng tâm can thiệp của y tế công cộng là phòng bệnh trước khi đến mức phải chữa bệnh thông qua việc theo dõi tình trạng và điều chỉnh hành động bảo vệ sức khỏe. Nói tóm lại, trong nhiều trường hợp thì chữa bệnh có thể gây nguy hiểm đến tính mạng hơn so với phòng bệnh từ trước, chẳng hạn như khi bùng phát bệnh lây nhiễm. Chương trình tiêm chủng vắc-xin và phân phát bao cao su là những ví dụ về các biện pháp dùng trong y tế công cộng.

  • Chương trình đào tạo Cử nhân Y tế công cộng tại Đại học Y Hà Nội

–  Thời gian học: 4 năm. 

–  Mục tiêu chương trình: Đào tạo Cử nhân Y tế công cộng có y đức, sức khoẻ, có kiến thức về khoa học cơ bản, khoa học xã hội, y học cơ sở, y  tế công cộng để  tham gia phát hiện và tổ chức giải quyết các vấn đề sức khoẻ ưu tiên trong cộng đồng; có khả năng tự học và nghiên cứu khoa học đáp ứng nhu cầu chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân. 
Trong quá trình học tập các em sẽ được đào tạo: 
+  Các nguyên  lý và khái niệm cơ bản về YTCC và cách phát hiện và xử  lý các vấn đề sức khỏe phổ biến ở cộng đồng. Cách phát hiện và xử trí các vấn đề sức khoẻ phổ biến ở cộng đồng và các yếu tố quyết định sức khỏe 
+  Nắm vững chính sách, pháp  luật về công  tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân. 
+  Kỹ năng tham gia xác định được các yếu tố môi trường, xã hội ảnh hưởng đến sức khỏe của cộng đồng. 
+  Kỹ  năng  tham  gia  xác  định  được  các  vấn  đề  về  sức  khỏe  ưu  tiên  của  cộng đồng, đưa ra những chiến lược và biện pháp giải quyết thích hợp. 
+  Kỹ năng  tham gia  lập kế hoạch, đề xuất những giải pháp và  tổ chức các hoạt động bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cộng đồng. 
+  Kỹ năng  theo dõi và  tham gia đánh giá được việc  thực hiện các chương  trình sức  khỏe  tại  cộng  đồng. Tham  gia  giám  sát,  phát  hiện  sớm  bệnh  dịch  và  tổ chức phòng chống dịch tại cộng đồng. Giáo dục sức khỏe cho cộng đồng nhằm xây dựng lối sống và hành vi có lợi cho sức khỏe. 
+  Thực hành  tại các Labo,  trung  tâm Y học dự phòng. Đi  thực  tế cộng đồng  tại các cơ sở của Nhà trường, và cơ sở y tế tại các địa phương. 
–  Sau khi ra trường, các em sẽ được:  Cấp bằng Cử nhân Y tế Công cộng. 
  • Các cơ sở đào tạo trọng điểm về Y tế công cộng ở Việt Nam

1.Trường Đại học Y Hà Nội – Khoa Y tế công cộng: Nơi đầu tiên có khóa Cử nhân Y tế công cộng, Bác sĩ Y tế công cộng, Thạc sĩ, Tiến sĩ, BS CK1 YTCC.
2.Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh
3.Trường Cán bộ quản lý y tế TP HCM
4.Đại học Y dược Cần Thơ
5.Đại học Y Thái Bình
6.Đại học Y tế công cộng
7.Đại học Y Thái Nguyên
8.Đại học Y Hải Phòng
9.Đại học y dược Huế

  • Công việc sau khi ra trường

Công tác tại các cơ sở y tế, cục Y học dự phòng của Bộ Y tế, các trung tâm Y học dự phòng của các tỉnh và thành phố. 

Exit mobile version