Trang nhất » »

Ngành nông nghiệp
Ngành nông nghiệp
Tìm hiểu về ngành khoa học đất

Tìm hiểu về ngành khoa học đất

17:27 | 24/05/2017

Đất là một trong những tài nguyên quý giá của nhân loại.Vậy ngành khoa học đất là học gì là làm gì?

Giới thiệu ngành khoa học cây trồng

Giới thiệu ngành khoa học cây trồng

15:52 | 24/05/2017

Ngành khoa học cây trồng là một ngành hiện đang giữ vai trò quan trọng và ngày một phát triển ở nước ta hiện nay.

Giới thiệu về nghề Kỹ sư chăn nuôi

Giới thiệu về nghề Kỹ sư chăn nuôi

11:44 | 17/05/2017

Kỹ sư chăn nuôi họ phải làm những công việc gì về nghề nông, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu nhé.

Nghề nông không lo thất nghiệp

Nghề nông không lo thất nghiệp

11:00 | 17/05/2017

Thất nghiệp là nỗi lo lớn nhất của tất cả mọi người.Theo báo cáo ,cả nước có 984.000 người thất nghiệp và 1.369.000 người thiếu việc làm.

Chuyên viên phát triển nông thôn làm gì?

Chuyên viên phát triển nông thôn làm gì?

16:30 | 13/04/2017

Theo học ngành này, bạn sẽ tiếp cận với các phương pháp trong công tác xây dựng phát triển nông thôn và kinh doanh nông nghiệp.

Nghề kỹ sư nông nghiệp

Nghề kỹ sư nông nghiệp

15:50 | 13/04/2017

Bạn thích nghiên cứu về khoa học,bạn muốn người dân có một cuộc sống tốt đẹp.Vậy nghề kỹ sư nông nghiệp chính là sự lựa chọn lý tưởng đáng để bạn chú ý.