Trang nhất » »

Ngành mỹ thuật đa phương tiện
Ngành mỹ thuật đa phương tiện
Nghề biên tập truyền thông đa phương tiện

Nghề biên tập truyền thông đa phương tiện

22:37 | 19/06/2016

Các nghề biên tập truyền thông đa phương tiện gồm có:

Khác nhau giữa ngành Thiết kế đồ họa và Mỹ thuật đa phương tiện

Khác nhau giữa ngành Thiết kế đồ họa và Mỹ thuật đa phương tiện

19:26 | 27/04/2016

Ngành Thiết kế đồ họa và Mỹ thuật đa phương tiện cũng mới phát triển mạnh ở nước ta và đa số mọi người nhầm tưởng hai ngành là một. Vậy sự khác nhau giữa hai ngành là gì?

Tìm hiểu ngành truyền thông đa phương tiện

Tìm hiểu ngành truyền thông đa phương tiện

23:17 | 26/04/2016

Những năm gần đây, ngành truyền thông đa phương tiện đang ngày càng 'hot" hơn do đây là nền tảng quan trọng cho nhiều hoạt động kinh tế, xã hội như truyền hình, quảng cáo, PR, xây dựng và phát triển thương hiệu, giải trí và các hoạt động truyền thông khác.

Tìm hiểu nghề thiết kế đồ họa

Tìm hiểu nghề thiết kế đồ họa

19:01 | 07/10/2015

Nghề thiết kế đồ họa ra đời nhằm phục vụ nhu cầu yêu cái đẹp của con người. Nghề thiết kế đồ họa cũng bắt đầu phát triển trong những năm gần đây và cũng là ngành đang khát nhân lực