Trang nhất » »

Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học 2014
Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học 2014
Học viện công nghệ bưu chính viễn thông

Chỉ tiêu tuyển sinh Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông năm 2014

23:31 | 26/05/2014

(Trung tâm luyện thi Đại học Đa Minh) - Học viện công nghệ Bưu chính viễn thông công bố chỉ tiêu tuyển sinh năm 2014 là 3.600. Trong đó, cơ sở phía bắc tuyển 2.450 chỉ tiêu, cơ sở phía Nam với 1.150 chỉ tiêu

Học viện y dược học cổ truyền Việt Nam

Chỉ tiêu tuyển sinh Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam năm 2014

17:30 | 13/05/2014

(Trung tâm luyện thi Đại học Đa Minh) - Trường học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam công bố chỉ tiêu tuyển sinh 2014 là 900, trường tuyển sinh duy nhất ngành y học cổ truyền đào tạo trong 6 năm.

Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Chỉ tiêu tuyển sinh Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2014

00:06 | 11/05/2014

(Trung tâm luyện thi Đại học Đa Minh) - Trường học viện báo chí và tuyên truyền năm 2014 tuyển 1800 chỉ tiêu, trong đó cấp văn bằng thứ nhất là 1550 chỉ tiêu, các ngành đào tạo cấp văn bằng 2 là 250.

Đại học Lao động xã hội

Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Lao động xã hội năm 2014

00:06 | 04/05/2014

(Trung tâm luyện thi Đại học Đa Minh) - Trường ĐH Lao động xã hội công bố chỉ tiêu tuyển sinh năm 2014 với tổng 5546 chỉ tiêu tuyển sinh toàn trường, trong đó cơ sở chính (Hà Nội) là 3500, cơ sở Sơn Tây 400 chỉ tiêu, cơ sở TPHCM là 1646 chỉ tiêu.

Học viện âm nhạc Quốc gia Việt Nam

Chỉ tiêu tuyển sinh Học viện âm nhạc Quốc gia Việt Nam năm 2014

00:05 | 03/05/2014

(Trung tâm luyện thi Đại học Đa Minh) - Học viện âm nhạc Quốc gia Việt Nam thông báo tuyển sinh năm 2014 với 150 chỉ tiêu, trường tổ chức sơ tuyển trước khi thi ngày 20/6/2014.

Đại học Sân khấu điện ảnh Hà Nội

Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội năm 2014

00:49 | 24/04/2014

(Trung tâm luyện thi Đại học Đa Minh) - Trường ĐH Sân khấu điện ảnh tuyển 427 chỉ tiêu, trong đó 415 chỉ tiêu ĐH, 12 chỉ tiêu CĐ năm 2014.

Đại học Nội vụ Hà Nội

Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Nội vụ Hà Nội năm 2014

00:38 | 23/04/2014

(Trung tâm luyện thi Đại học Đa Minh) - Trường ĐH Nội Vụ Hà Nội tuyển 2000 chỉ tiêu năm 2014, trong đó 1400 chỉ tiêu đào tạo bậc đại học, 600 chỉ tiêu bậc cao đẳng.

Đại học Nông nghiệp Hà Nội

Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Nông nghiệp Hà Nội năm 2014

18:45 | 19/04/2014

(Trung tâm luyện thi Đại học Đa Minh) - Trường ĐH Nông Nghiệp Hà Nội đã công bố chỉ tiêu tuyển sinh năm 2014 là 8700, trong đó các ngành đào tạo bậc đại học là 7800 chỉ tiêu, cao đẳng 900 chỉ tiêu

Đại học Điện lực

Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Điện lực năm 2014

01:38 | 19/04/2014

(Trung tâm luyện thi Đại học Đa Minh) - Trường Đại học Điện lực công bố chỉ tiêu tuyển sinh năm 2014 với 2500 chỉ tiêu toàn trường, trong đó bậc đại học là 1600 chỉ tiêu, CĐ là 900.

Đại học Công Đoàn

Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Công đoàn năm 2014

22:14 | 17/04/2014

(Trung tâm luyện thi Đại học Đa Minh) - Trường ĐH Công đoàn công bố chỉ tiêu tuyển sinh năm 2014 với tổng 2100, trong đó 2000 chỉ tiêu dành cho hệ đại học, 100 chỉ tiêu đào tạo hệ cao đẳng.

1 2 3 4  Trang sau