Trang nhất » »

Chỉ tiêu tuyển sinh Cao đẳng 2013
Trung tâm luyện thi đại học Đa Minh cập nhật đầy đủ và chính xác các thông tin về chỉ tiêu tuyển sinh hệ cao đẳng năm 2013 của tất cả các trường trên toàn quốc giúp các em chọn trường dễ dàng hơn
Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung

Chỉ tiêu tuyển sinh cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung

02:38 | 27/02/2013

(Trung tâm luyện thi đại học Đa Minh) - Tổng chỉ tiêu năm 2013 là 450

Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thương Mại

Chỉ tiêu tuyển sinh Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thương Mại

05:12 | 21/02/2013

(Trung tâm luyện thi đại học Đa Minh) - Tổng chỉ tiêu tuyển sinh năm nay của trường là 2000 chỉ tiêu.

Cao đẳng Sư phạm Hà Giang

Chỉ tiêu tuyển sinh Cao đẳng Sư phạm Hà Giang

05:09 | 21/02/2013

(Trung tâm luyện thi đại học Đa Minh) - Tổng chỉ tiêu năm nay của trường là 500 chỉ tiêu, trường chỉ tuyển sinh thí sinh ở Hà Giang.

Cao đẳng Thương Mại Đà Nẵng

Chỉ tiêu tuyển sinh Cao đẳng Thương Mại Đà Nẵng

03:44 | 20/02/2013

(Luyện thi Đa Minh) - Tổng chỉ tiêu tuyển sinh năm nay của trường là 1800 chỉ tiêu.

Cao đẳng Tài chính Hải Quan

Chỉ tiêu tuyển sinh Cao đẳng Tài chính Hải Quan

03:29 | 20/02/2013

(Luyện thi Đa Minh) - Tổng chỉ tiêu tuyển sinh năm nay của trường là 1600 chỉ tiêu cho 05 ngành đào tạo.

Cao đẳng Kinh Tế Tài Chính Thái Nguyên

Chỉ tiêu tuyển sinh Cao đẳng Kinh Tế Tài Chính Thái Nguyên

03:18 | 20/02/2013

(Luyện thi Đa Minh) - Chỉ tiêu tuyển sinh Cao đẳng Kinh Tế Tài Chính Thái Nguyên năm 2013 là 2800 chỉ tiêu.